3 lutego 1931 roku uchwalona została ustawa o Państwowym Funduszu Drogowym. Miał on dostarczać środki na budowę i utrzymanie dróg publicznych.

Zdjęcie

Na początku lat 30. w Polsce zarejestrowanych było około 40 tysięcy samochodów /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Na początku lat 30. w Polsce zarejestrowanych było około 40 tysięcy samochodów
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Państwowy Fundusz Drogowy zasilać miały podatki od samochodów, niektórych pojazdów konnych, grzywny za przekroczenie przepisów drogowych, a także opłaty za reklamy ustawione wzdłuż dróg publicznych.

Opłaty od właścicieli samochodów osobowych wynosiły rocznie 40 zł od każdych 100 kilogramów wagi pojazdu, a ciężarowych 60 zł od każdych 100 kilogramów. Opłaty za motocykl wynosiła 50 zł rocznie.

Reklama

Na początku lat 30. w Polsce zarejestrowanych było około 40 tysięcy samochodów i około 8 tysięcy motocykli.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kartka z kalendarza