PRL (1944-1990)

 • ​Kryzys jugosłowiański 1948 r.

  Wtorek, 17 stycznia

  Kryzys w stosunkach radziecko-jugosłowiańskich, który doprowadził do oddalenia się Jugosławii od kontrolowanego przez Stalina bloku państw socjalistycznych, był wynikiem stopniowo narastających... Czytaj więcej

 • ​Kryzys sueski w 1956 r.

  Wtorek, 17 stycznia

  Wydarzeniom w Polsce i na Węgrzech towarzyszył w październiku 1956 roku narastający dramatycznie kryzys w Egipcie, od 4 lat będącym już republiką kierowaną przez prezydenta Gamala Adbela Nasera. Czytaj więcej

 • ​Wydarzenia węgierskie 1956 r.

  Wtorek, 17 stycznia

  Wydarzenia roku 1956 na Węgrzech, zwane niekiedy węgierską rewolucją, stanowiły zwieńczenie ogólnych nastrojów odprężenia, jakie objęły komunistyczne państwa Europy po śmierci Stalina. Czytaj więcej

 • ​Tajny referat Chruszczowa. 25 II 1956 r.

  Wtorek, 17 stycznia

  Obradujący w Moskwie od 14 do 25 lutego 1956 roku XX Zjazd KPZR nie zapowiadał się jako wydarzenie rewolucyjne i nie byłby takim, gdyby nie wygłoszony na nim przez I sekretarza KC, Nikitę... Czytaj więcej

 • Wypadki czerwcowe 1953 r. w NRD

  Wtorek, 17 stycznia

  Sowietyzacja gospodarki Wschodnich Niemiec szybko dała owoce w postaci obniżenia poziomu życia ludności. Trudności związane z zaopatrzeniem rynku w żywność (które pociągały za sobą konieczność jej... Czytaj więcej

 • 1956 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

  Wtorek, 17 stycznia

  W Radomiu dochodzi do strajków i zamieszek, Wchodzi ustawa o amnestii dla więźniów politycznych, odbywa się pierwszy po erze stalinowskiej koncert jazzowy. Oto kalendarium 1956 roku. Czytaj więcej

 • 1955 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

  Wtorek, 17 stycznia

  Polska dostaje Pałac Kultury i Nauki w prezencie od ZSRR, wychodzi "Poemat dla dorosłych" Ważyka - ostra krytyka PRL, rusza produkcja Syrenek , w kraju rozpoczęto tępienie wilków. Oto wydarzenia... Czytaj więcej

 • 1954 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

  Wtorek, 17 stycznia

  ​Zakłady Metalurgiczne dostają imię W. Lenina, Stanisław Cat-Mackiewicz zostaje premierem rządu na emigracji, Andrzej Panufnik zostaje uznany za zdrajcę, umiera Zofia Nałkowska. Oto wykaz wydarzeń... Czytaj więcej

 • 1953 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

  Wtorek, 17 stycznia

  Po śmierci Józefa Stalina w Polsce ogłoszona zostaje żałoba narodowa a Katowice zostają przemianowane na Stalinogród, arcybiskup Stefan Wyszyński otrzymuje kapelusz kardynalski, rozpoczyna się... Czytaj więcej

 • 1952 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

  Wtorek, 17 stycznia

  Uchwalenie Konstytucji, wprowadzenie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, podjęto próbę uprawy bawełny, wprowadzono kartki na mydło i proszek do prania. Oto kalendarium wydarzeń 1952 roku. Czytaj więcej