​Pierwsza zorganizowana akcja pomocy więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz została przeprowadzona 77 lat temu z inicjatywy metropolity krakowskiego abp. Adama Sapiehy. Jednokilogramowe paczki otrzymało ok. 6 tys. osób. Do obozu docierały one jeszcze po Nowym Roku.

Zdjęcie

Brama główna niemieckiego obozu koncentracyjnego Auchwitz /Damian Klamka /East News
Brama główna niemieckiego obozu koncentracyjnego Auchwitz
/Damian Klamka /East News

Historię tę opisała nieżyjąca już historyk z Muzeum Auschwitz Danuta Czech w swej pracy "Kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz". 19 grudnia 1940 r. abp Sapieha przesłał do oświęcimskiej parafii pismo adresowane do komendantury obozu koncentracyjnego Auschwitz. Prosił w nim o zgodę na odprawienie w Boże Narodzenie mszy św. dla więźniów wyznania rzymskokatolickiego.

Księża Władysław Grohs de Rosenburg i Rudolf Schmidt z listem metropolity udali się do komendanta Rudolfa Hoessa. Niemiec przeczytał list, ale odmówił arcybiskupowi. Jak wyjaśnił, odprawienia mszy św. nie przewiduje regulamin obozu koncentracyjnego. Zgodził się natomiast na sporządzenie i przesłanie 1-kg paczek żywnościowych dla wszystkich więźniów, czyli ok. 6 tys. Polecił przesłać je pocztą.

Reklama

Po uzyskaniu zezwolenia duchowni rozpoczęli zbiórkę pieniędzy i darów od mieszkańców Oświęcimia i okolic. Z uzyskanych datków i funduszu przeznaczonego na ten cel przez abp. Sapiehę sporządzono paczki i sukcesywnie przesyłano je pocztą do obozu. Niektórzy więźniowie otrzymali je po Nowym Roku.

Ks. Władysław Grohs de Rosenburg w kolejnych latach był mocno zaangażowany w pomoc więźniom, a także działalność ruchu oporu. Pod pseudonimem Feliks Skarga pełnił funkcję kapelana okręgu śląskiego Armii Krajowej. Prowadził m.in. akcje charytatywne dla więźniów Auschwitz i ułatwiał nawiązywanie łączności z rodzinami. Za działalność konspiracyjną był dwukrotnie aresztowany przez gestapo: w lipcu 1942 oraz 10 listopada 1944 r. Trafił do Auschwitz, a następnie do Mauthausen. Tam doczekał wolności. Zmarł w 1977 r.

Ks. Rudolf Schmidt po wojnie, w latach 1947-1951, był kapelanem i sekretarzem kard. Adama Sapiehy.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności