Akcja „Masz Prawo” została przygotowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Naczelną Radę Adwokacką.

Jej celem jest szeroko rozumiana pomoc prawna, udzielana osobom represjonowanym w czasach komunistycznej dyktatury. W oczywisty sposób wynika ona z zapisanej w ustawie o IPN "powinności zadośćuczynienia wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka", nawiązuje również do chlubnej historii Adwokatury Polskiej.

Podczas akcji "Masz Prawo" zostanie stworzona sieć punktów konsultacji dla osób represjonowanych, gdzie będzie można uzyskać fachowe porady, wyczerpujące informacje prawne, wzory pism i wniosków, a także profesjonalne wsparcie procesowe ze strony prawników.

We wszystkich oddziałach i delegaturach Instytutu Pamięci Narodowej zostaną uruchomione cotygodniowe dyżury prokuratorów IPN, którzy nie tylko będą przekazywali stosowne informacje, ale również, jeśli tylko będzie to możliwe, brali udział w toczących się już sprawach lub inicjowali nowe postępowania.

Reklama

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy sprawa będzie wymagała udziału pełnomocnika procesowego, a ciężka sytuacja materialna represjonowanego nie pozwoli na opłacenie przez niego pomocy prawnej, prokuratorzy IPN - za pośrednictwem Naczelnej Rady Adwokackiej - będą umożliwiali takim osobom kontakt z adwokatami świadczącymi swoje usługi pro publico bono.

W Krakowie porady będą udzielane w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej
przy ul. Reformackiej 3 (I piętro), w każdy wtorek miesiąca w godzinach 12.00-16.00 przez Naczelnika OKŚZpNP w Krakowie Waldemara Szwieca oraz Zdzisława Jurkowskiego.

Akcja "Masz Prawo" wpisuje się w obchody 25. rocznicy upadku komunizmu w Polsce, ale oprócz wymowy historycznej i symbolicznej zawiera w sobie konkretne i pożyteczne społecznie działanie, polegające na pomocy tym wszystkim, którym należy się wdzięczność za odzyskaną wolność. Szczególnie tym osobom, które dziś są często bezimienne i zapomniane, pozbawione należytego wsparcia i opieki ze strony państwa.

Od 10 czerwca 2014 r. akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

IPN