Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, znana jako "Szkoła Orląt", świętuje w tym roku 90. rocznicę powstania. Obchody jubileuszu rozpocznie otwarcie w siedzibie Senatu RP wystawy poświęconej historii szkoły.

Zdjęcie

Komendant Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie ppłk obs. Stefan Sznuk (w oddali) wypuszcza do lotu pierwsze samoloty typu PWS 26, 1937 /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego
Komendant Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie ppłk obs. Stefan Sznuk (w oddali) wypuszcza do lotu pierwsze samoloty typu PWS 26, 1937
/Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

- Na wystawie pt. "Szkoła Marzeń. 90 lat Szkoły Orląt w Dęblinie" zostaną zaprezentowane fotografie i reprodukcje dokumentów związanych z historią szkoły i polskiego lotnictwa - poinformował szef wydziału wychowawczego WSOSP w Dęblinie ppłk Jarosław Wojtyś.

Główne obchody jubileuszu mają się odbyć w czerwcu w Dęblinie - zaplanowano m.in konferencję naukową, wmurowanie kamienia węgielnego pod Pomnik Lotników Polskich, pokazy lotnicze, konkursy.

Reklama

W ciągu roku, do listopada, odbywać się mają różne imprezy z okazji 90-lecia: sympozja naukowe - poświęcone m.in. bezpieczeństwu narodowemu, eksploatacji załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, problemom logistyki w lotnictwie - ale też mistrzostwa w lataniu radiowo-nawigacyjnym, spływ kajakowy, konkursy, wystawy, warsztaty lotnicze dla młodzieży.

"Szkoła Orląt" utworzona została w listopadzie 1925 r. w Grudziądzu, jako Oficerska Szkoła Lotnictwa. Miała kształcić, na dwuletnim kursie, pilotów oraz obserwatorów i przygotować oficerów kadry lotniczej.

W kwietniu 1927 r. szkołę przeniesiono do Dęblina. Miasto to było centralnie położone w ówczesnej Polsce, panowały tu korzystne warunki klimatyczne (dużo dni słonecznych i ciepłych, mało - mglistych) i terenowe (trawiasta równina). Były tu też naturalne, dobrze widoczne z powietrza obiekty orientacyjne - rzeki Wisła i Wieprz, charakterystyczny układ linii kolejowych, zabudowania twierdzy dęblińskiej - co w czasach nawigacji opartej w dużym stopniu na obserwacji wzrokowej było bardzo istotne.

Pierwsza promocja oficerska odbyła się w Dęblinie 15 sierpnia 1928 r. Potem nazwa została zmieniona na Szkołę Podchorążych Lotnictwa. Do wybuchu II wojny światowej w szkole odbyło się 13 promocji oficerskich, a wyszkolenie lotnicze ukończyło 973 absolwentów (w tym 707 obserwatorów i 266 pilotów). Wśród nich m.in. utytułowany pilot sportowy i wojskowy por. pil. Franciszek Żwirko, słynny z rekordowego przelotu do Japonii na samolocie Breguet XIX por. pil. Bolesław Orliński, twórca i dowódca pierwszego polskiego zespołu akrobacji lotniczej latającego na samolotach PWS-A kpt. pil. Jerzy Bajan, czy kpt. pil. Stanisław Skarżyński, który samolotem RWD-5 bis jako pierwszy samotnie pokonał południowy Atlantyk.

Zdjęcie

Prezydent Ignacy Mościcki wizytuje Szkołę Podchorążych w Dęblinie, 1937 /Reprodukcja: FoKa /Agencja FORUM
Prezydent Ignacy Mościcki wizytuje Szkołę Podchorążych w Dęblinie, 1937
/Reprodukcja: FoKa /Agencja FORUM

II wojna światowa przerwała działalność szkoły, ale był to czas największej próby dla jej wychowanków. Lotnicy polscy nieraz dowodzili wysokiej klasy wyszkolenia lotniczego, a także słuszności rozwiązań taktycznych opracowanych przez specjalistów dęblińskich, które zostały potem przejęte, m.in. przez lotnictwo brytyjskie.

Wiosną 1945 r. uczelnia reaktywowała działalność, jako Wojskowa Szkoła Pilotów, i już 21 czerwca miała miejsce pierwsza powojenna promocja podchorążych. W 1968 r. szkoła uzyskała status wyższej uczelni i prawo nadawania tytułu inżyniera. Każdy kandydat musiał się legitymować świadectwem dojrzałości, a okres nauki został przedłużony do czterech lat.

Obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest uczelnią wojskową i publiczną uczelnią zawodową. Prowadzi studia I i II stopnia na czterech kierunkach - lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, bezpieczeństwo narodowe, logistyka. Kształci pilotów, nawigatorów, mechaników, pracowników służb ruchu lotniczego.

Łącznie studiuje tu prawie 1,9 tys. osób. Na kierunkach wojskowych kształci się 300 podchorążych. Na studiach cywilnych na Wydziale Lotnictwa studiuje 715 osób, a na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki - 866 osób. Rocznie na różnego rodzaju kursach doskonalących kształci się tu ponad dwa tysiące żołnierzy zawodowych.

Funkcjonujący w strukturze uczelni Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego dysponuje 14 samolotami i 5 śmigłowcami. Są wśród nich trzy fabrycznie nowe śmigłowce i jeden samolot dwusilnikowy nabyte w minionym roku. Podchorążowie szkolenia taktyczne i bojowe odbywają także na samolotach i śmigłowcach stacjonującego w Dęblinie 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności