Piątkowa inscenizacja nalotu bombowego na Mławę oraz sobotnia rekonstrukcja skutecznej defensywy żołnierzy polskich podczas bitwy pod Mławą w Uniszkach Zawadzkich będą głównymi elementami dwudniowych obchodów 75. rocznicy wybuchu II wojny w tym rejonie.

Zdjęcie

Uniszki Zawadzkie, rekonstrukcja bitwy pod Mławą /Michał Dyjuk /Reporter
Uniszki Zawadzkie, rekonstrukcja bitwy pod Mławą
/Michał Dyjuk /Reporter

Rekonstrukcja nalotu bombowego na Mławę ma mieć w tym roku formę retrospekcji, wspomnienia dwojga starszych osób, które przeżyły wojnę. W piątkowym spektaklu pt. "Tym, co z wojną odchodzą za młodzi..." wezmą udział rekonstruktorzy m.in. z Grup Rekonstrukcji Historycznej - Pionierzy 40. Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich z Warszawy i 79. Pułku Piechoty im. Lwa Sapiehy z Ciechanowa oraz ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "7AA". W ludność cywilną wcielą się mieszkańcy miasta, członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej.

Podczas sobotniej rekonstrukcji bitwy pod Mławą w Uniszkach Zawadzkich zainscenizowana zostanie skuteczna defensywa żołnierzy polskich, która zmusiła nieprzyjaciela do wycofania się z zajętych terenów. Znaczącą rolę w inscenizacji odegra makieta bunkra, przy którym rozegra się zacięta walka. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej ponownie wcieli się w cywilów, przybliżając dramat ludności zmuszonej do ucieczki przed działaniami zbrojnymi.

Reklama

Rekonstrukcjom będzie towarzyszyć pokaz broni i sprzętu wojskowego. Po raz pierwszy mieszkańcy Mławy będą mogli zobaczyć czołg PT 91 Twardy prezentowany przez 1. Brygadę Pancerną z warszawskiej Wesołej. Przygotowano też pokaz współczesnego uzbrojenia używanego przez Wojsko Polskie: wyrzutni rakietowej Langusta WR-40, wyrzutni przeciwpancernej pocisków kierowanych PPK Fagot i wyrzutni przeciwpancernej pocisków kierowanych PPK Spike. Będzie także patrol saperski z wykrywaczami.

Zaprezentowane zostaną również starsze militaria będące na wyposażeniu polskich oddziałów w 1939 r. m.in. motocykl Sokół 600, czołg rozpoznawczy TKS, armata przeciwpancerna wzór 36 kaliber 37 mm, dwa czołgi Panzer I i II, samochód pancerny KFZ13. Sprzęt zostanie wykorzystany w piątkowym widowisku ulicznym.

Atrakcją będą żołnierskie wypieki. W sobotę na polu bitwy w Uniszkach będzie można spróbować chleba przygotowywanego na miejscu przez piekarnię polową z I Bazy Logistycznej w Bydgoszczy.

"Mława od lat 60. stawia sobie za cel pielęgnowanie historii. Od 2008 r. robimy to w sposób szczególny, organizując widowisko historyczne 'Rekonstrukcja bitwy pod Mławą'. Przypominamy tym, że w 1939 r. wybuchła wojna, która swym zasięgiem ogarnęła cały świat, stając się najbardziej dramatycznym konfliktem zbrojnym w dziejach ludzkości (...) pamiętamy o żołnierzach, którzy walczyli, odnosili rany i ginęli za suwerenność Ojczyzny (...) Przed nami kolejne spotkanie z historią. Pozwólmy sobie na chwilę refleksji, dotknijmy przeszłości i pielęgnujmy myśl o bezcennej wartości jaką jest pokój" - napisał w związanej z rekonstrukcją odezwie burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

Miasto poinformowało również, że Mława została wyróżniona Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego. Jest ona przyznawana m.in. za działalność związaną z procesem upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego, popularyzowanie tradycji orężnych Wojska Polskiego, jego funkcji wychowawczych i patriotycznych oraz organizowanie uroczystości patriotyczno-wojskowych w Polsce i na świecie.

- Jesteśmy zaszczyceni. Znaleźliśmy się w gronie miast i miejsc symboli: Warszawy, Krakowa, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Okrętu ORP "Błyskawica". Dla naszego miasta to wielki honor i wyróżnienie. Działania władz Mławy zostały dostrzeżone i  docenione - mówi burmistrz Mławy.

Bitwa pod Mławą została stoczona w dniach 1-3 września 1939 r. pomiędzy 20. Dywizją Piechoty wchodzącą w skład Armii "Modlin" pod dowództwem gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego a przeważającymi siłami niemieckimi wchodzącymi w skład 3. Armii feldmarszałka Georga von Kuechlera - czterema dywizjami piechoty z I Korpusu i Korpusu "Wodrig", Dywizją Pancerną "Kempf" oraz brygadą kawalerii. Wojska niemieckie posuwały się w kierunku Warszawy z terytorium Prus Wschodnich z zadaniem jak najszybszego dotarcia do stolicy. Pod Mławą natrafiły na zaciekły opór. Po czterech dniach zmagań, Polacy zostali zmuszeni do odwrotu. W bitwie życie straciło ok. 1,2 tys. żołnierzy polskich i 1,8 tys. niemieckich, ponadto ok. 1 tys. Niemców uznano za zaginionych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności