Zdjęcia, filmy, dokumenty ukazujące polską konspirację niepodległościową z lat 1944-1956 zawiera strona internetowa, którą uruchomił lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Zdjęcie

Strona www.polskiepodziemie.pl /
Strona www.polskiepodziemie.pl
/

- Strona zawiera ogromny zbiór fotografii i dokumentów, które w przystępny sposób ukazują istotę Polski Podziemnej. Uzupełnieniem tych materiałów są teksty napisane przez historyków, zawierające informacje o sensie i działaniu powojennego podziemia, a także o metodach jego zwalczania przez komunistyczny aparat represji - poinformowała Joanna Fortuna z lubelskiego IPN.

Strona www.polskiepodziemie.pl to kontynuacja powstałego w 2008 r. albumu "+Zaplute karły reakcji+ polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956". Album, powstały w 2008 r., cieszył się dużą popularnością i został wznowiony w 2013 r.

Reklama

- Album wciąż jednak dociera do ograniczonego grona odbiorców, dlatego narodził się pomysł, aby wykorzystać możliwości multimedialne i nadać mu formę strony internetowej, dostępnej dla wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi - dodała Fortuna.

Strona podzielona jest na 20 rozdziałów, poświęconych najważniejszym zjawiskom i wydarzeniom związanym z polską konspiracją niepodległościową w latach 1944-56. Dotyczą one działalności m.in. Armii Krajowej czy największej organizacji konspiracyjnej Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

Opisana jest również akcja "Burza", proces przywódców polskiego państwa podziemnego (tzw. proces szesnastu), którzy byli aresztowani i osadzeni w więzieniu na Łubiance w Moskwie, a także ściganie i represje władz komunistycznych wobec działających w konspiracji żołnierzy. Osobny rozdział poświęcony jest ostatniemu, najdłużej ukrywającemu się partyzantowi polskiego podziemia Józefowi Franczakowi ps. Lalek, który został zastrzelony w październiku 1963 r.

Do tekstów dołączone są pliki dźwiękowe - m.in. wspomnienia Mariana Pawełczaka, żołnierza ze grupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. "Zapora", a także slidery - wiele wyświetlających się zdjęć, pogrupowanych w galerie.

Określenie "zaplute karły reakcji" to pogardliwy zwrot stosowany przez propagandę władz komunistycznych wobec ludzi podziemia niepodległościowego, głównie żołnierzy Armii Krajowej. Władze te likwidowały nieraz brutalnie konspiracyjne struktury i jej członków, ale też dążyły do zdyskredytowania tych osób w opinii społeczeństwa.

Strona internetowa o polskim podziemiu dostępna jest również w wersji mobilnej - na telefony i tablety.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

Więcej na temat:IPN