Rok 1944 stanowił szczególną datę w dziejach Polski i Polaków - oznaczał zarówno radość z kończącej się okupacji niemieckiej, jak i obawy o przyszłość powojennej Rzeczpospolitej. Dylematy, nadzieje, a także rachuby polityczne i wojskowe związane z terytorium Polski dotyczyły jednak nie tylko samych Polaków, ale także innych państw i narodów zaangażowanych w wojnę.

Nie tracąc z pola widzenia tego, co działo się w okupowanej Polsce, warto przyjrzeć się temu w jaki sposób Rzeczpospolita - rozumiana zarówno jako państwo, ale też konkretne terytorium i jego mieszkańcy - postrzegana była w 1944 r. przez najważniejsze państwa sojusznicze, okupantów oraz kraje i narody z nią sąsiadujące.

Zdjęcie

Zaproszenie na konferencję "Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów" /IPN
Zaproszenie na konferencję "Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów"
/IPN

Właśnie w związku z 70. rocznicą tych wydarzeń, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie wspólnie z Instytutem Politologii Akademii Ignatianum postanowiły zorganizować konferencję międzynarodową "Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów". Ponad połowa spośród jedenastu zaproszonych prelegentów reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe, w tym m.in. Uniwersytet Harvarda czy Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu.

Reklama

Konferencja odbędzie się 17 października 2014 r. w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum
w Krakowie przy ul. Kopernika 26.

Program konferencji:

10.00 Rozpoczęcie konferencji 10.15 Referat wprowadzający: dr Maciej Korkuć (Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej)

I BLOK TEMATYCZNY: Sojusznicy

10.40-11.05 Wielka Brytania - dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

11.05-11.30 USA - prof. Mark Kramer (Uniwersytet Harvarda w Cambridge)

11.30-11.55 Francja - dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

11.55-12.10 DYSKUSJA

12.10-12.30 PRZERWA KAWOWA

II BLOK TEMATYCZNY: Wrogowie

12.30-12.55 Niemcy - prof. Arkadiusz Stempin (Uniwersytet Alberta Ludwika we Freiburgu)

12.55-13.20 ZSRS - dr hab. Bogdan Musiał (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

13.20-13.35 DYSKUSJA

13.35-14.35 PRZERWA OBIADOWA

III BLOK TEMATYCZNY: Państwa i narody regionu

14.35-15.00 Rumunia - dr Andrei Muraru (Uniwersytet Alexandra Ioana Cuzy w Jassach)

15.00-15.25 Węgry - Tibor Gerencsér (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie)

15.25-15.50 Litwa - dr Arūnas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy)

15.50-16.05 DYSKUSJA

16.05-16.25 PRZERWA KAWOWA

16.25-16.50 Czechosłowacja - dr Dušan Segeš (Słowacka Akademia Nauk)

16.50-17.15 Słowacja - dr Peter Borza (Uniwersytet Preszowski)

17.15-17.40 Ukraina - prof. dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Akademia Humanistyczna w Pułtusku)

17.40-18.40 PANEL DYSKUSYJNY

18.40 Oficjalne zakończenie konferencji

Patroni medialni konferencji : "Dziennik Polski", "Gość Niedzielny", "Radio Kraków".

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

IPN