W ramach obchodów 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności 16 maja 2017 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24 odbędzie się konferencja naukowa.

Sesję zatytułowaną "Studencki Komitet Solidarności (1977-1980) czterdzieści lat później" organizują Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Maj '77 we współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej. Początek konferencji o godz. 10.

Obchody 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności - Kraków, 7 - 24 maja 2017 r.

​15 maja 2017 r. mija 40. rocznica powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, którego celem było utworzenie autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej. Studencki Komitet Solidarności powstał w Krakowie, a tworzący go młodzi ludzie przyjęli na siebie ciężar działalności... czytaj więcej

Przedstawiamy program wydarzenia.

Reklama

Godz. 10.00 - otwarcie konferencji, z udziałem rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, dyrektora Instytutu Historii UJ prof. Sławomira Sprawskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Maj '77 Bogusława Sonika oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka.

Godz. 10.20 Część I: Studencki Komitet Solidarności w Krakowie na tle epoki "wielkiej stabilizacji" w PRL. 

Prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski.

Dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego): "Fenomen niezależnego ruchu studenckiego na tle opozycji lat 70"

Dr hab. Zdzisław Zblewski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego): "Dekada Edwarda Gierka"

Dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie): "Współpraca krakowskiego SKS i środowisk studenckich z duszpasterstwami akademickimi i Kościołem"

Mgr Sebastian Drabik (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie): "Władze krakowskiej PZPR wobec niezależnego ruchu studenckiego w latach 1977-1980"

Mgr Paulina Kleszno-Wszołek (red. portalu edukacyjnego "Makalu Media"): "Między konformizmem a buntem. Krakowskie Juvenalia okresu PRL. Próba syntezy"

Dr Monika Komaniecka (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie): "Krakowski Studencki Komitet Solidarności pod obserwacją - techniczno-operacyjne działania SB wobec niezależnego ruchu studenckiego"


Godz. 12.35 Część II: W drodze do wolności.. Niezależny ruch studencki na tle opozycji przedsierpniowej w PRL

Prowadzenie dr Łukasz Kamiński

Dr Kamil Dworaczek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych we Wrocławiu): "Ruch Studenckich Komitetów Solidarności w Polsce 1977-1980"

Dr Grzegorz Waligóra (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu): "Współpraca Studenckich Komitetów Solidarności z Komitetem Obrony Robotników i ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1980"

Zbrodnia i bezkarność. Stanisław Pyjas - długi cień PRL

Ginie młody człowiek. Świadkowie znikają, ktoś zaciera ślady. Nikt nie szuka sprawców. Przyjaciele i rodzina latami czekają na sprawiedliwość. A gdyby zdarzyło się to teraz? czytaj więcej

Mgr Grzegorz Wołk (Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie): "Współistnienie czy współpraca? Studenckie Komitetu Solidarności wobec Konfederacji Polski Niepodległej"

Dr Cecylia Kuta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie): "Pisma SKS i niezależnego ruchu studenckiego 1977-1980"

Dr hab. Henryk Głębocki (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie): "Dlaczego <właściciele PRL> bali się młodych Polaków? Elity systemu komunistycznego wobec widma <drugiego Marca>"


Godz. 14.15 - dyskusja (do godz. 15.00)


Godz. 15.40 Część III: Studenckie Komitetu Solidarności i bunt studentów w PRL z perspektywy 40. lat

Prowadzenie: red. Roman Graczyk

Rozmawiają członkowie SKS:  Liliana Batko-Sonik, Tadeusz Kensy, Adam Lipiński, Andrzej Mietkowski, Danuta Skóra, Bronisław Wildstein.

Godz. 17.00 - zakończenie Konferencji.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

IPN