Fundacja im. Jadwigi Chylińskiej we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie ogłasza konkurs na najlepsze prace naukowe poświęcone pierwszej konspiracji w Polsce opublikowane drukiem od 2010 oraz drugiej (powojennej) konspiracji i innych form oporu społecznego opublikowane drukiem od 1 marca 2013.

W Komisji Konkursowej zasiadają: prof. zw. Tadeusz Wolsza, prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska i prof. IH PAN Tadeusz Epsztein.

Organizatorzy przyznają nagrody w kategorii monografie i biografie w wysokości 3000 zł każda.

Reklama

Zgłoszenia kandydatur zawierające obowiązkowo jeden egzemplarz pracy należy dostarczyć na adres Fundacji (ul. Krępowieckiego 7A/134, 01-456 Warszawa) do 28 lutego 2014 r.

Prace mogą być zgłaszane nie tylko przez samych autorów, ale także przez instytucje naukowe, wydziały i instytuty uczelni, wydawnictwa oraz czytelników.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi do 31 marca 2014.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Fundacji http://www.fundacjachylinskiej.pl/konkursy/iii-konkurs-historyczny/.

Opr. AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

Więcej na temat:konkurs | konspiracja