Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs na wystawę plenerową na temat pojednania polsko-niemieckiego. Ekspozycja powstaje z okazji 25. rocznicy „mszy pojednania” z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla, jaka miała miejsce w Krzyżowej 12 listopada 1989 r. Prace konkursowe można składać do 17 kwietnia 2014 r.

Projektowana przestrzeń oraz wystawa "Odwaga i pojednanie" mają na celu przedstawienie w nowoczesny sposób "mszy pojednania" jako punktu dojścia i wyjścia w relacjach polsko-niemieckich oraz wielopłaszczyznowego - inicjowanego przez pojedyncze osoby lub grupy osób z PRL, NRD i RFN - procesu zbliżenia między Polską a Niemcami po II wojnie światowej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie koncepcji wystawienniczej oraz projektu zagospodarowania otoczenia wystawy na temat pojednania polsko - niemieckiego. Wystawa będzie zlokalizowana na terenie ogrodu zespołu pałacowo - parkowego w Krzyżowej.

Reklama

Ekspozycja ma zachęcać do refleksji nad aktualnością decyzji podejmowanych przez bohaterów wystawy, indywidualnych konsekwencji tych działań oraz ich politycznych skutków dla społeczeństw lokalnych i narodowych. Dlatego osią narracyjną wystawy ma być żmudny proces przezwyciężania obaw, ograniczeń i uprzedzeń politycznych, geograficznych, ale i mentalnych na rzecz współpracy. Każdy, kto odwiedzi Krzyżową powinien poznać podstawowe fakty związane z przełomem 1989 w stosunkach polsko-niemieckich, zrozumieć wyjątkowość tego procesu oraz skonfrontować się z losami i decyzjami bohaterów procesu pojednania. Zarówno tymi z pierwszej politycznej linii, jak i mniej znanych opinii publicznej, ale bardzo istotnych dla budowania mostów.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest architekt Zbigniew Maćków.


Termin składania prac mija 17 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 kwietnia 2014 r.

Osoby upoważnione do udzielania informacji:
- w zakresie merytorycznym jest Jakub Lubelski, tel. +48 509 491 487, jakub.lubelski@muzhp.pl,
- w zakresie formalno-prawnym jest Marek Okniński tel. 781 799 991.

opr. AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

Więcej na temat:Muzeum Historii Polski