Do końca września dzieci i młodzież z Małopolski mogą zgłaszać prace na konkurs "Legiony w komórce". Aby otrzymać nagrody - m.in. książki i bony na zakup sprzętu fotograficznego - należy zrobić zdjęcia za pomocą telefonu komórkowego, iPhone'a, iPada lub tabletu.

- Celem konkursu jest przypomnieć ważny fragment historii w Małopolsce - historii "Kadrówki" i Legionów Polskich. Chcemy zachęcić młodych do poszukiwań śladów wydarzeń sprzed stu lat. Młodzież może zapytać np. babcię i dziadka o różne sytuacje i miejsca związane z legionami, a potem spróbować je sfotografować nie za pomocą profesjonalnego sprzętu, ale za pomocą zwykłych aparatów, które funkcjonują w telefonach - powiedział Andrzej Rybicki z krakowskiego Muzeum Historii Fotografii, które organizuje konkurs. - Liczmy na to, że otrzymamy wiele ciekawych ilustracji, pokazujących nowe epizody, odkrywające nieznane dotąd ślady obecności legionów w danej miejscowości, np. działania grup rekonstrukcyjnych, kół młodych historyków, uroczystości rocznicowe itp. - dodał Rybicki.

W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz zespoły - klasy, szkolne koła zainteresowań. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty rejestracyjnej i przesłanie jej, wraz z wykonanymi fotografiami, e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres organizatora.

Reklama

Każdy może nadesłać maksymalnie trzy pojedyncze fotografie lub jeden fotoreportaż, składający się maksymalnie z sześciu fotografii. Prace powinny być opisane - im więcej ciekawych informacji znajdzie się w opisie zdjęcia, tym punktacja będzie wyższa. Profesjonalne jury oceni fotografie zarówno pod względem artystycznym, jaki i technicznym. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace indywidualne i trzy zespołowe, w kategoriach pojedynczych fotografii i fotoreportażu. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: www.mhf.krakow.pl.

Muzeum ogłosiło konkurs w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej oraz wymarszu (6 sierpnia 1914) I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów na ziemie zaboru rosyjskiego. W Michałowicach żołnierze "Kadrówki" obalili słupy graniczne państwa zaborczego i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin dotarli 12 sierpnia do Kielc. Zdaniem historyków choć militarnie był to epizod, wydarzenie to miało ogromne znaczenie polityczne - było demonstracją woli walki o niepodległą Polskę.

"Kadrówka" była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swoim wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

Więcej na temat:Legiony