12 marca 1910 roku urodził się Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, jeden z najsłynniejszych dowódców zbrojnego podziemia antykomunistycznego po wojnie. "Łupaszka" został zamordowany przez komunistów 8 lutego 1951 roku. Wysłany przez żołnierza list do Bolesława Bieruta z prośbą o ułaskawienie nie został przyjęty.

Zdjęcie

List "Łupaszki" do Bieruta /Archiwum Akt Nowych
List "Łupaszki" do Bieruta
/Archiwum Akt Nowych

Zdjęcie

Bolesław Bierut z prawa łaski nie skorzystał /Archiwum Akt Nowych
Bolesław Bierut z prawa łaski nie skorzystał
/Archiwum Akt Nowych


Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności