Zakończyła się rozpoczęta w lipcu ekshumacja szczątków żołnierzy Armii Czerwonej na terenie Małopolski. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 20 sierpnia w Nowym Sączu - poinformował w piątek rzecznik prasowy wojewody małopolskiego Jan Brodowski.

Zdjęcie

Zakończyła się ekshumacja szczątków czerwonoarmistów w Nowym Sączu (zdjęcie ilustracyjne) /Wojtek Radwański /AFP
Zakończyła się ekshumacja szczątków czerwonoarmistów w Nowym Sączu (zdjęcie ilustracyjne)
/Wojtek Radwański /AFP

Łącznie ekshumowano szczątki 28 żołnierzy Armii Czerwonej - wszyscy zostaną pochowani w kwaterze wojennej żołnierzy radzieckich na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu.

Szczątki czerwonoarmistów ekshumowano z siedmiu pojedynczych i zbiorowych grobów wojennych w Małopolsce - w Nowym Sączu oraz w miejscowościach: Buków, Koźmice Wielkie, Paszyn, Lipnica Mała, Chyżne i Zagórzany.

Reklama

W Nowym Sączu w zbiorowym grobie wojennym przy alei Wolności ekshumowano szczątki sześciu żołnierzy, pochowanych w trumnach w piwnicy grobowej.

Zbiorowy grób wojenny w Bukowie (gmina Mogilany) mieścił zwłoki dwóch czerwonoarmistów. Szczątki jednego żołnierza ekshumowano z pojedynczego grobu wojennego w Paszynie (gmina Chełmiec). Także w pojedynczym grobie wojennym w Lipnicy Małej (gmina Jabłonka) odnaleziono zwłoki żołnierza pochowanego w trumnie. W zbiorowej mogile wojennej w Chyżnem (gmina Jabłonka) spoczywały szczątki 18 żołnierzy.

Szczątków ludzkich nie odnaleziono w pojedynczym grobie wojennym radzieckiego lotnika w Koźmicach Wielkich (gmina Wieliczka) oraz w zbiorowym grobie wojennym radzieckich lotników w Zagórzanach (gmina Gorlice).

Prace przeprowadzili archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, pod kierownictwem dr Krzysztofa Tuni, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Nauk a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

Ekshumacja szczątków sześciu żołnierzy radzieckich w Nowym Sączu została wykonana przez miasto Nowy Sącz w ramach dotacji z budżetu wojewody małopolskiego.

Podczas prac ekshumacyjnych obecni byli przedstawiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz pracownicy właściwych terytorialnie Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Spór o nowosądecki pomnik czerwonoarmistów

W ostatnich latach szczególnie głośno było o mogile i pomniku czerwonoarmistów znajdujących się w Nowym Sączu. Po zakończeniu ekshumacji w tym mieście 10 lipca rozebrano pomnik.

Rozbiórki monumentu, będącego integralną częścią grobu, od lat domagały się m.in. organizacje kombatanckie. Rozbiórkę pomnika i ekshumację zapowiadano już kilkakrotnie, ale nie było na to zgody strony rosyjskiej, wymaganej przez międzynarodowe umowy. W kwietniu b.r. strona rosyjska zgodziła się na ekshumację i przeniesienie na cmentarz szczątków żołnierzy.

Podczas manifestacji organizowanych w ostatnich latach przed pomnikiem protestujący oblewali monument białą i czerwoną farbą. W listopadzie ub. r. z pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu usunięto symbole totalitarne - te elementy, a także mosiężna tablica nagrobna, trafiły do nowosądeckiego Muzeum Okręgowego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności