​W 30. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach 20 października o godz. 11 odbędzie się wykład dr Łucji Marek z katowickiego oddziału IPN, zatytułowany "Zło dobrem zwyciężaj. Życie i działalność księdza Jerzego Popiełuszki (1947-1984)". Po wykładzie zostanie wyświetlony film "Zwycięzcy nie umierają - opowieść o księdzu Jerzym".

Zdjęcie

Warszawa, 25.04.1981. Ks. Jerzy Popiełuszko podczas uroczystości poświęcenia sztandaru NSZZ "Solidarność" Huty Warszawa /Adam Szymański  /Agencja FORUM
Warszawa, 25.04.1981. Ks. Jerzy Popiełuszko podczas uroczystości poświęcenia sztandaru NSZZ "Solidarność" Huty Warszawa
/Adam Szymański /Agencja FORUM

Spotkaniu będzie towarzyszyć zorganizowana przez ŚCWiS wystawa "Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Droga do świętości". Ekspozycja składa się z 20 unikatowych zdjęć księdza Jerzego. Fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku oraz Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Zdjęcia opowiadają historię życia ks. Jerzego - od najmłodszych lat, poprzez okres kapłaństwa, duszpasterstwa wśród ludzi pracy, aż do męczeńskiej śmierci i beatyfikacji. Więcej informacji: http://www.scwis.org.pl/

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 65). Wystawa będzie prezentowana do 23 października 2014 r.

Reklama

opr. AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności