Informacje o poległych, zmarłych lub zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego będzie można składać w punkcie kontaktowym uruchomionym w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zebrane materiały pozwolą na utworzenie Ściany Pamięci na Cmentarzu Powstańców Warszawy.

Projekt ma na celu zachowanie pamięci o ofiarach powstania nie posiadających własnego grobu, o których pamiętają tylko bliscy. Wszelkie informacje o tych osobach można przekazać za pośrednictwem specjalnej ankiety umieszczonej na stronie http://www.1944.pl Wypełniony dokument należy wysłać na adres: apawelec@1944.pl lub biuro@1944.pl. Można też wypełnić go osobiście w Pokoju Kombatanta Muzeum Powstania Warszawskiego (budynek C, I piętro, pok. 105) lub przekazać informacje telefoniczne dzwoniąc pod nr (22) 539 79 36 bądź faksem - nr (22) 539 79 24.

Przekazane informacje zostaną zweryfikowane i przekazane do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która odpowiada za umieszczenie nazwisk na Ścianie Pamięci mającej powstać w poddawanym renowacji Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Reklama

Na Cmentarzu Powstańców Warszawy leżą uczestnicy Powstania Warszawskiego, cywile oraz żołnierze polegli w okresie II wojny światowej. Na 104 tys. tam pochowanych znanych jest tylko 3,5 tys. nazwisk.

Remont nekropolii trwa od 2011 r. Dotychczas odnowiono 37 kwater w głównej części cmentarza, a wykonanie kolejnych 12 zaplanowano w 2014 r. Płyty nagrobne z piaskowca wymieniane są na granitowe, a dane poległych aktualizowane. Na nowych płytach umieszczono symbolikę powstańczą.

Renowacja cmentarza ma się zakończyć przed 1 sierpnia 2014 r., a nekropolia ma stać się centralnym punktem uroczystości 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności