Michał Masłowski, nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, został laureatem Nagrody im. Danuty Siedzikówny “Inki".

Zdjęcie

Instytut Pamięci Narodowej /IPN
Instytut Pamięci Narodowej
/IPN

Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie, mając na uwadze zachowanie dla potomnych ideałów Polski Walczącej, zdecydował o ustanowieniu w 2014 roku Nagrody im. Danuty Siedzikówny “Inki" dla osób, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe, przyczyniły się w Małopolsce do przywracania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej.

Patronką Nagrody została osoba, która oddała swoje niespełna osiemnastoletnie życie za wolną i niezawisłą Polskę w okresie władzy komunistycznej. Wcześniej nie dała się złamać w śledztwie, nie prosiła o łaskę. “Zachowałam się jak trzeba" - przekazała w ostatnim słowie do rodziny.

Reklama

Swoją służbę dla Ojczyzny rozpoczęła jako sanitariuszka w oddziałach Armii Krajowej, a zakończyła w więzieniu, po haniebnym wyroku, z okrzykiem na ustach “Niech żyje Polska!". Jej bezkompromisowa postawa wobec zła stanowi wzorzec zachowań dla kolejnych pokoleń młodych Polaków.

W roku 2014 Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie rekomendował do Nagrody im. Danuty Siedzikówny “Inki" nauczycieli małopolskich szkół, którzy na przestrzeni ostatnich lat poświęcali swój czas i energię w stopniu ponadwymiarowym, organizując różnego typu przedsięwzięcia edukacyjne, przybliżające młodzieży losy “Żołnierzy Wyklętych". Zostali nimi: Maryla Pasińska - nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, Adam Błaszczyk - nauczyciel Gimnazjum w Waksmundzie oraz Michał Masłowski - nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.

Decyzją Jury w składzie: Członkowie Zarządu Fundacji AK w Londynie, przedstawiciele IPN Oddział w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty, Prezes Stowarzyszenia Passionart, a także przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, skazani na karę śmierci w okresie władzy komunistycznej Stanisław Szuro oraz Wacław Szacoń, laureatem nagrody został Michał Masłowski.

Michał Masłowski uhonorowany został za zorganizowanie licznych przedsięwzięć, dzięki którym uczniowie i młodzież w Olkuszu poznają losy uczestników tzw. drugiej konspiracji. W ramach przywracania pamięci o żołnierzach wyklętych odbywają się spotkania z weteranami powojennego ruchu oporu, pokazy filmów, gry uliczne; zwiedzane są dawne siedziby UB, w których przetrzymywano i torturowano żołnierzy podziemia. 14 lutego 2013 - oficjalne rozpoczął działalność Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu z siedzibą w IV LO, którego został  Michał Masłowski prezesem.

 


Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

materiały prasowe