Rosja czy Austria i Niemcy. Zaproszenie na debatę Ośrodka KARTA

Piątek, 24 października 2014 (18:34)

Pierwsza wojna, będąca zbrojnym starciem dawnych zaborców, niosła nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości. W obliczu narastającego konfliktu rysowały się wśród polskich przywódców politycznych odmienne koncepcje co do tego, poparcie której ze stron konfliktu może dać większe szanse na odbudowę państwa. Szczególnie wyraziście ścierały się ze sobą - orientacja prorosyjska, uosabiana przez Romana Dmowskiego i orientacja proaustriacka, której symbolem był Józef Piłsudski.

Zdjęcie

Zaproszenie na debatę "Rosja czy Austria i Niemcy. Wybór sojusznika dla sprawy narodowej (1914/15)" /
Zaproszenie na debatę "Rosja czy Austria i Niemcy. Wybór sojusznika dla sprawy narodowej (1914/15)"
/

W 100-lecie wybuchu I wojny światowej Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią zapraszają na debatę "Rosja czy Austria i Niemcy. Wybór sojusznika dla sprawy narodowej (1914/15)".

Debata będzie poświęcona kluczowym momentom sporu wywołanego odmiennymi postawami Polaków wobec perspektyw dążenia do niepodległości.

Reklama

W spotkaniu udział wezmą: prof. dr hab. Tomasz Nałęcz, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski i prezes Ośrodka KARTA Zbigniew Gluza. Rozmowę poprowadzi red. Adam Leszczyński. 

Debata odbędzie się 29 października (środa) o godz. 18.00. w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej w Warszawie 20

Spotkanie zostanie zilustrowane archiwalnymi materiałami filmowymi.

Debata stanowi element cyklu zdarzeń przygotowanego przez Ośrodek KARTA dla upamiętnienia setnej rocznicy tego przełomowego dla polskiego losu wydarzenia. Na cykl ten składają się także publikacje w kwartalniku "Karta" (78-81), które przedstawiają obrazy i zjawiska z lat 1914-18 (w tym tekst Warszawa za carem -  "Karta" 79, opis nastroju mieszkańców Warszawy w pierwszym roku wojny). We wrześniu, nakładem Ośrodka KARTA ukazała się książka "Polski wir I wojny" - zbiorowy dziennik ukazujący stan świadomości Polaków w latach wielkiego przełomu.


Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności