O kurierze wojennym i przyjacielu Węgrów - prof. Wacławie Felczaku będzie mówił Wojciech Frazik (IPN), autor książki „Emisariusz wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993)”. Spotkanie, 14 maja, w Klubie Pod Gruszką, organizuje Krakowski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zdjęcie

Wojciech Frazik "Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993)" /materiały prasowe
Wojciech Frazik "Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993)"
/materiały prasowe

Wacław Felczak był przedstawicielem pokolenia, które mimo ogromnych ofiar nigdy nie uchyliło się od zmagania o niepodległą Polskę. Jego życiorys mógłby posłużyć za scenariusz niejednej sensacyjnej powieści czy filmu.

Już w młodości zaangażował się w działalność polityczną i związał z nurtem chrześcijańsko-demokratycznym. Po wybuchu II wojny światowej został jednym z kurierów pomiędzy okupowaną Polską a władzami RP na uchodźstwie.

Reklama

Wielokrotnie przemierzał tę trasę, a placówka w Budapeszcie, faktycznie stworzona przez niego, stała się jednym z najważniejszych etapów tego szlaku. Na Węgrzech zdobył wtedy wielu przyjaciół, a historia tego kraju oraz regionu stała się nie tylko przedmiotem jego zainteresowań naukowych po kres życia, ale niemal drugą ojczyzną.

Po wojnie zaangażował się w działalność antykomunistycznego podziemia, nadal pełniąc w nim rolę kuriera pomiędzy zniewoloną Polską, a władzami RP na uchodźstwie. Aresztowany w 1948 r. i skazany przez komunistów na dożywocie, zwolniony z więzienia w 1956 roku. Rozpoczął wtedy karierę uniwersyteckiego historyka - ale była to kariera pod specjalnym nadzorem ze względu na opinię wroga systemu.

W PRL-u jego bezkompromisowa postawa stała się wzorem dla wszystkich, którzy nie pogodzili się z sowietyzacją Polski. Również dla Węgrów. Nigdy nie zerwał bowiem swych kontaktów z przyjaciółmi znad Dunaju. Inspirował ich do niezależnej działalności, był współtwórcą węgierskiej opozycji antykomunistycznej końca lat 80. XX wieku, z której wyrósł rządzący dzisiaj Węgrami Fidesz Victora Orbana. Jego życie i działalność pozostanie symbolem polsko-węgierskiej przyjaźni.

Spotkanie poświęcone Wacławowi Felczakowi odbędzie się 14 maja godz.18.00 w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką, przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie. Prowadzenie: red. Bogdan Gancarz ("Gość Niedzielny", "Arcana").

opr. AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności