Największe gwiazdy polskich mediów wspólnie z telewidzami i internautami stawiły 11 listopada wieczorem czoła Wielkiemu Testowi z Historii.

Zdjęcie

Powstanie kościuszkowskie 1794 Fragment Panoramy Racławickiej, mal. Wojciech Kossak i Jan Styka. /East News
Powstanie kościuszkowskie 1794 Fragment Panoramy Racławickiej, mal. Wojciech Kossak i Jan Styka.
/East News

Osoby, które wzięły udział w quizie za pośrednictwem INTERIA.PL, walczyły o atrakcyjne nagrody.

Spośród gości zgromadzonych w studiu najlepiej wypadli Hubert Biskupski i Bolesław Piecha. 

Reklama

Wyłoniono również zwycięzców spośród uczestników, którzy wzięli udział w teście za pośrednictwem portalu INTERIA.PL. Zostali oni wyróżnieni następującymi nagrodami:

Laptop:

1.       Arkadiusz  Piecyk, Kołobrzeg

2.       Michał  Pacyna Kraków  

Upominki z logo INTERIA.PL:

1.       Dominik Szura, Ropica Polska

2.       Damian Kutek, Mierzęcice

3.       Grzegorz Zajączkowski,  Żórawina

4.       Katarzyna Jasińska, Piastów

5.       Bartosz Szczurowski, Kraków

6.       Dariusz Rał, Lublin

7.       Włodzimierz Plewczyński, Warszawa

8.       Mirosław Sobolewski,Tuł

9.       Piotr Piasecki, Sosnowiec

10.     Marcin Bielesz, Lublin

Zestaw TVP1 1:      

Mateusz Raj, Praszka

Prawidłowe odpowiedzi podajemy do Państwa wiadomości: 

1. Do wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1918 r. przyczynił się przyjazd do Poznania światowej sławy artysty i jego przemówienie z okna hotelu 'Bazar'.

 •  Jan Kiepura
 •  Ignacy Jan Paderewski

2. Klęska Powstania Kościuszkowskiego przyspieszyła trzeci rozbiór Polski. Jedynym krajem, który nigdy nie uznał rozbiorów i wciąż oczekiwał na posła z Lechistanu, była:

 • Francja
 • Turcja

3. Aż trzy razy ekranizowana powieść Stefana Żeromskiego \'Wierna rzeka\' rozgrywa się podczas: 

 •  Powstania Styczniowego
 • Powstania Listopadowego

4. Wybuch Powstania Styczniowego przyspieszyła tzw. branka. Chodzi o: 

 •  przymusowy pobór do armii rosyjskiej
 •  masową wywózkę na Sybir

5. W słynnym wierszu Cyprian Kamil Norwid opisał, jak podczas Powstania Styczniowego rosyjscy żołnierze zniszczyli fortepian Chopina. Instrument:

 • wyrzucono z okna mieszkania siostry kompozytora
 • porąbano siekierami na Placu Zamkowym

6. Amerykanie zawdzięczali mu największy na kontynencie fort West Point, gdzie dziś mieści się słynna szkoła wojskowa. Tym żołnierzem i inżynierem był: 

 • Kazimierz Pułaski
 • Tadeusz Kościuszko

7. Jan Kiliński poderwał do walki lud Warszawy tuż po wybuchu Powstania Kościuszkowskiego. Z zawodu był:

 • krawcem
 • szewcem

8. Na czele spisku podchorążych, który doprowadził do wybuchu Powstania Listopadowego, stał: 

 • Piotr Wysocki
 • Romuald Traugutt

9. Największą bitwą III Powstania Śląskiego w 1921 r. była bitwa:

 • o Górę św. Anny
 • o dworzec kolejowy w Katowicach

10. W lipcu tego roku w Paryżu palił się pałac, który po Powstaniu Listopadowym był centrum Wielkiej Emigracji. Bywali tam Mickiewicz, Słowacki i Chopin. Chodzi o: 

 • Hotel Hilton
 • Hotel Lambert

11. Kto wypowiedział słowa: 'Dla Polaków można zrobić wszystko, z Polakami nic'?

 • caryca Katarzyna
 • margrabia Aleksander Wielopolski

12. W XIX wieku w Europie zapanowała moda na panoramy wielkich bitew. 'Panorama Racławicka' Jana Styki i Wojciecha Kossaka znajduje się dziś: 

 • we Wrocławiu
 • we Lwowie

13. Pierwotna wersja pieśni 'Boże, coś Polskę', nazywanej potem polską Marsylianką i śpiewanej jako hymn Powstania Styczniowego, powstała na cześć: 

 • cara Aleksandra I
 • Tadeusza Kościuszki
 • Jana Henryka Dąbrowskiego

14. Podczas Powstania Styczniowego działało Tajemne Państwo Polskie. Rząd Narodowy ściągał nawet podatek od dochodu w wysokości: 

 • 18 lub 32 procent
 • od 2 do 10 procent
 • 23 procent

15. Berek Joselewicz był kupcem, potem na polach bitew dosłużył się Virtuti Militari. Podczas Powstania Kościuszkowskiego sformował pułk lekkokonny złożony z: 

 • Tatarów
 • Żydów
 • Kozaków

16. W dramacie \'Noc listopadowa\' Stanisława Wyspiańskiego słowa 'Listopad to dla Polski niebezpieczna pora' wypowiada:

 • wielki książę Konstanty
 • marszałek Józef Piłsudski
 • generał Józef Chłopicki

17. Żuawi śmierci to legendarny oddział sformowany podczas Powstania Styczniowego przez Francuza Franciszka Rochebrune'a. Żuawi przysięgali, że: 

 • nie będą brali jeńców
 • nie poddadzą się, zwyciężą albo zginą
 • nie zostawią rannego towarzysza na polu bitwy

18. Po Powstaniu Styczniowym władze carskie zamiast nazwy 'Królestwo Polskie' zaczęły używać określenia: 

 • Generalna Gubernia
 • Priwislinskij Kraj
 • Księstwo Warszawskie

19. Ostatnią bitwą Powstania Styczniowego czasem nazywa się powstanie zesłańców syberyjskich w 1866 r. Miało ono miejsce: 

 • nad Bajkałem
 • w Jakucji
 • na Kaukazie

20. W 1830 r. w Królestwie Polskim żyło ok. 3600 katolickich księży i zakonników. Ilu z nich służyło jako kapelani lub walczyło z bronią w ręku w Powstaniu Listopadowym? 

 • niecałe 100
 • blisko 150
 • ok. 350

21. Bezpośrednia przyczyna wybuchu I Powstania Śląskiego w 1919 r. to: 

 • masakra górników w kopalni 'Mysłowice'
 • niemiecki atak na radiostację w Gliwicach
 • ogłoszenie wyników plebiscytu na Górnym Śląsku

22. Jak podczas bitwy pod Ostrołęką w 1831 r. Józef Bem ocalił polskie wojsko przed totalną klęską? 

 • wysadził most na Narwi i uniemożliwił Rosjanom pościg
 • poprowadził śmiałą szarżę baterii artyleryjskich
 • podrzucił rosyjskim kawalerzystom zatrutą żywność

23. Nosiła pseudonim 'Michał Smok' i walczyła w Powstaniu Styczniowym. Brała udział m.in. w bitwie pod Małogoszczem. Tą dzielną kobietą była: 

 • Anna Henryka Pustowójtówna
 • Emilia Plater
 • Narcyza Żmichowska

24. Które z trzech wymienionych powstań trwało najdłużej? 

 • Kościuszkowskie
 • Listopadowe
 • Styczniowe


Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności