Fotografie, dokumenty i pamiątki pokazujące tradycję marszów szlakiem 1 Kompanii Kadrowej można oglądać na wystawie plenerowej otwartej w 29 lipca, pod Wawelem, na placu o. Adama Studzińskiego w Krakowie.

Zdjęcie

Wystawę przygotowało Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie i Archiwum Narodowe w Krakowie /Andrzej Stawiarski /INTERIA.PL
Wystawę przygotowało Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie i Archiwum Narodowe w Krakowie
/Andrzej Stawiarski /INTERIA.PL

"Kadrówka 1914-2014"

liczba zdjęć: 11

"Ta wystawa ukazuje historię Marszów Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Po II wojnie światowej postać marszałka Piłsudskiego, idea niepodległości a także kultywowanie tradycji legionowych były utrudnione. Dzięki fotografiom i dokumentom otrzymanym od uczestników tamtych wydarzeń możemy przypomnieć tradycję marszową" - mówił dyrektor Muzeum Historii Fotografii Maciej Beiersdorf.

Komendant Marszu Szlakiem I Kompani Kadrowej Jan Józef Kasprzyk podkreślił znaczenie idei "Kadrówki": "Legioniści Józefa Piłsudskiego w swoim hymnie, w 'Pierwszej Brygadzie' użyli słów 'chcieć to móc' i sądzę, że to przesłanie musi być także dla nas współczesnych, odbudowujących wolną Polskę, bardzo ważne. Bez siły woli nie stworzymy silnego państwa".

Wystawę przygotowało Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie i Archiwum Narodowe w Krakowie. Będzie czynna do 31 sierpnia.

Reklama

AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności