W 100. rocznicę sformowania Pierwszej Kompanii Kadrowej - w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie otwarta zostanie wystawa "Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej".

Zdjęcie

Wystawa w Muzeum Armii Krajowej: Emil Fieldorf płynący na beczce po rzece Stochód na Wołyniu; fotografia ze zbiorów Marka Ney-Krwawicza /materiały prasowe
Wystawa w Muzeum Armii Krajowej: Emil Fieldorf płynący na beczce po rzece Stochód na Wołyniu; fotografia ze zbiorów Marka Ney-Krwawicza
/materiały prasowe

"Patrzę na was jako na kadry, z których ma się rozwinąć przyszła armia polska" - powiedział 3 sierpnia 1914 r. do członków Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich zebranych w krakowskich Oleandrach Józef Piłsudski. 6 sierpnia wyruszyła stąd do zaboru rosyjskiego Pierwsza Kompania Kadrowa, a szybko za nią podążyły kolejne oddziały, które następnie przekształcono w Legiony Polskie. Równocześnie działała tajna Polska Organizacja Wojskowa.

W czasie II wojny światowej ludzie, którzy ćwierć wieku wcześniej wzięli udział w Czynie Legionowym, ponownie stanęli do walki o niepodległość. Tworzyli struktury wojskowe i cywilne Polskiego Państwa Podziemnego, budując Służbę Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową oraz Delegaturę Rządu RP na Kraj. Aż czterech z pięciu Komendantów Głównych SZP-ZWZ-AK miało za sobą służbę w formacjach legionowych i POW.

Reklama

W służbie Legionów, Polskiego Państwa Podziemnego i AK

liczba zdjęć: 26

W związku z przypadającym w 2014 roku 100-leciem Czynu Niepodległościowego Muzeum Armii Krajowej przypomina wybrane postaci tych, którzy służbę swą zaczynali w Legionach i POW (a nawet wcześniej - w Związku Walki Czynnej i Związkach Strzeleckich), a potem kontynuowali ją w szeregach Podziemnej Armii w czasie II wojny światowej.

Poświęcona im zostanie dwumodułowa wystawa "Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej". Pierwszy moduł, poświęcony postaci patrona muzeum Emila Fieldorfa, będzie przypominał legionowe losy przyszłego dowódcy Kedywu. Na wystawie "Emil Fieldorf - legionista" w gmachu Muzeum przy ul. Wita Stwosza 12 zostaną zaprezentowane zdjęcia i pamiątki dotyczące strzeleckiego i legionowego okresu życia gen. "Nila". Część zdjęć i pamiątek prezentowanych na wystawie - pochodzących m.in. ze zbiorów rodzin legionistów - nie była nigdy wcześniej pokazywana publicznie.

Drugi moduł, prezentowany w przestrzeni publicznej Krakowa, będzie poświęcony kilkunastu legionistom i peowiakom, którzy w czasie II wojny światowej tworzyli struktury Podziemia. Ich biogramy opracowali historycy - znawcy tematu z ośrodków naukowych w całej Polsce.

Ta część wystawy prezentowana będzie w pięciu ważnych węzłach komunikacyjnych miasta, przez dziesięć dni w każdym miejscu:

·         Od 3 sierpnia do 12 sierpnia na Plantach przy ul. Basztowej,

·         Od 12 sierpnia do 22 sierpnia przy pętli w Łagiewnikach,

·         Od 22 sierpnia do 1 września przy Placu Centralnym,

·         Od 1 września do 11 września przy Biprostalu,

·         Od 11 września do 22 września na pętli tramwajowej Krowodrza Górka.

Partnerami zorganizowanej przez Muzeum Armii Krajowej wystawy są: Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski w Warszawie, Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, Związek Piłsudczyków, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Małopolski Instytut Kultury.

Honorowym Patronatem objęli ją Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Wystawa będzie czynna do 22 września.

Więcej informacji o działalności Muzeum Armii Krajowej na stronie internetowej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności

materiały prasowe
Więcej na temat:Muzeum Armii Krajowej