Rajd, który odbędzie się w dniach 2-3 maja 2014 r., poświęcony jest pamięci Henryka Flamego ps. Bartek, dowódcy VII Okręgu (Śląskiego) Narodowych Sił Zbrojnych.

Impreza odbywa się w rocznicę akcji, przeprowadzonej przez zgrupowanie 3 maja 1946 r. w ośrodku wypoczynkowym w Wiśle.

Po zdobyciu miasta oddziały NSZ odbyły kilkugodzinną defiladę, co wywołało ogromną sensację. Stacjonujące w pobliżu jednostki wojska , KBW, WOP i UB nie zdecydowały się na atak i walkę ze zgrupowaniem NSZ.

Reklama

Rajd jest organizowany przez strzelców Strzeleckiego Obwodu Piechoty Górskiej oraz dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Jest to przedsięwzięcie o niepolitycznym charakterze, które łączy wokół wspólnej idei niepodległościowej środowiska patriotyczne, w tym piłsudczyków i narodowców.

Uczestnicy rajdu, młodzież szkolna, poza obcowaniem z górską przyrodą Beskidów, biorą udział w żywej lekcji historii, spotykając się z kombatantami i historykami. Corocznie odbywa się konkurs wiedzy o podziemiu niepodległościowym na Podbeskidziu.

Do udziału w rajdzie zapisywać można się osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół ZCBM w Bielsku-Białej. Można też wydrukować i podpisać karty uczestnika (oraz ewentualną zgodę opiekunów) a następnie wysłać skany wraz z dowodem wpłaty na adres mailowy: sopg@sopg.pl

Strona Rajdu Bartka: rajdbartka.pl

Opr. AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności