„Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza” - wystawa prac nagrodzonych w konkursie IPN

Wtorek, 25 lutego 2014 (19:28)

Wystawa „Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza” prezentuje prace nadesłane na konkurs ogłoszony w czerwcu 2012 r. przez Oddział IPN w Krakowie oraz Stowarzyszenie „Passionart”.

Zdjęcie

Grand Prix konkursu "Historia, która mnie porusza" - symboliczna mogiła ppłk. Łukasza Cieplińskiego na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie. Obok grobowca Janina Wierzbicka-Kopeć - łączniczka z czasów okupacji niemieckiej /Agnieszka Ciasnocha /IPN
Grand Prix konkursu "Historia, która mnie porusza" - symboliczna mogiła ppłk. Łukasza Cieplińskiego na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie. Obok grobowca Janina Wierzbicka-Kopeć - łączniczka z czasów okupacji niemieckiej
/Agnieszka Ciasnocha /IPN

Na konkurs nadesłano ponad 500 fotografii wykonanych przez 216 uczestników z całej Polski. Przysłane prace - poprzez ukazanie osobistych, środowiskowych i społecznych związków uczestników konkursu z pamiątkami, miejscami i wydarzeniami związanymi z bohaterami antykomunistycznego podziemia, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z perspektywy historii lokalnej - odzwierciedlają współczesną pamięć o "Żołnierzach Wyklętych".\

Ekspozycja ukazuje losy "Żołnierzy Wyklętych" nie przez narrację czy wizję artystyczną profesjonalnych historyków i artystów plastyków, lecz jest efektem zainteresowania i osobistego stosunku do dziejów najtragiczniejszych polskich żołnierzy, przedstawicieli młodego pokolenia.

Reklama

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży historią "Żołnierzy Wyklętych". Uczestnicy mieli za zadanie poszukać i utrwalić ślady pamięci o bohaterach za pośrednictwem artystycznych środków wyrazu oraz możliwości, jakie stwarza współczesna fotografia. Konkurs skierowany był do wszystkich osób zainteresowanych fotografią, w szczególności do młodzieży w wieku szkolnym oraz studentów.

Grand Prix konkursu zdobyła fotografia Agnieszki Ciasnochy, uczennicy IV LO w Rzeszowie "Pamięć wiecznie żywa".

Otwarcie wystawy "Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza" - Kraków, 27 lutego 2014 r. o godz. 12.00 na pl. o. Adama Studzińskiego (pod Wawelem).Wystawa będzie eksponowana w dniach 27 lutego - 14 marca 2014 r.

Zdjęcie

Fot. Maria Wieczorek - krzyż pamięci ofiar UB przy ul. Krasińskiego w Bielsku-Białej. Praca wyróżniona w konkursie "Historia, która mnie porusza" /IPN
Fot. Maria Wieczorek - krzyż pamięci ofiar UB przy ul. Krasińskiego w Bielsku-Białej. Praca wyróżniona w konkursie "Historia, która mnie porusza"
/IPN

"Żołnierze Wyklęci" to bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą Polsce reżimowi komunistycznemu...

Szacuje się, że w latach 1944-1956 w szeregach tzw. drugiej konspiracji uczestniczyło 120-180 tys. osób, przede wszystkim byłych żołnierzy Armii Krajowej, wspieranych przez kolejne tysiące pomagających im Polaków. Pomimo że większość działających w Polsce oddziałów partyzanckich została przez bezpiekę i wojsko zlikwidowana już pod koniec lat 40., to niektórzy "Żołnierze Wyklęci" prowadzili swoją walkę w następnych dekadach, a ostatniego zabito dopiero w 1963 r.

Przez dziesięciolecia władza komunistyczna starała się dyskredytować w oczach społeczeństwach ich działania, nazywając zaplutymi karłami reakcji, zdrajcami, bandytami, mordercami. Ten zafałszowany obraz pokutował także w pierwszych latach niepodległej III RP.

W 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę, na mocy której dzień 1 marca stał się świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". 60 lat wcześniej, 1 marca 1951 r., wykonano wyroki śmierci na ppłk. Łukaszu Cieplińskim i sześciu jego towarzyszach z IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", Józefie Batorym, Karolu Chmielu, Mieczysławie Kawalcu, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju i Józefie Rzepce.

opr. AS

Artykuł pochodzi z kategorii: Aktualności