Piłsudski czy Dmowski? Komu zawdzięczamy niepodległość?

  • Fot. World History Archive / East News
    Józef Piłsudski
  • Fot. Zbiory Muzeum Niepodległości / East News
    Roman Dmowski

Któremu z tych dwóch polityków - Józefowi Piłsudskiemu czy Romanowi Dmowskiemu - zawdzięczamy niepodległość?