"Oblicza Niepodległej. Państwo i Społeczeństwo w 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej" to tytuł konferencji organizowanej w dniach 25-26 października 2018 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademię Umiejętności.

Zdjęcie

"Oblicza Niepodległej. Państwo i Społeczeństwo w 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej" /materiały promocyjne
"Oblicza Niepodległej. Państwo i Społeczeństwo w 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej"
/materiały promocyjne

Jak podkreślają organizatorzy 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to znakomita okazja dla dokonania podsumowań dorobku Drugiej Rzeczypospolitej, państwa, które było i zapewne jeszcze przez długi czas będzie stanowiło punkt odniesień dla kolejnych pokoleń. Można na nie patrzeć przez pryzmat procesu walki o granice czy w ujęciu biograficznym.

Organizatorzy konferencji pragną zastanowić nad dorobkiem Drugiej Rzeczypospolitej w podstawowych obszarach funkcjonowania jej struktury - państwa (np. wojsko, administracja, samorząd, policja, edukacja) oraz zmian, które się dokonały w latach 1918-1939 w obrębie tego, co ową strukturę wypełniało, oddziaływało na nią, ale i było przedmiotem jej oddziaływania, czyli społeczeństwa (np. sytuacja kobiet, aparat urzędniczy, margines społeczny). 

Reklama

Do dobrych praktyk przy organizacji podobnych przedsięwzięć należą również spotkania młodych adeptów nauki, stąd też jeden dzień konferencji poświęcony zostanie na odrębną sesję studencko-doktorancką.

Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności 

Patronat honorowy nad Konferencją objęli Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciech Nowak, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski oraz Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Jan Ostrowski.

Program:

25 października 2018 r.

Aula Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

9:00-9:30 - otwarcie konferencji

prof. dr hab. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

prof. dr hab. Jan Ostrowski, Prezes Polska Akademia Umiejętności

9:30-9:55 - prof. dr hab. Czesław Brzoza (UJ), Ku Niepodległej

9:55-10:20 - prof. dr hab. Mariusz Wołos (UP Kraków, IH PAN), Dyplomaci Drugiej Rzeczypospolitej. Portret zbiorowy

10:20-10:45 - prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN), Percepcja zagrożeń zewnętrznych w świadomości elit politycznych Drugiej Rzeczypospolitej

10:45-11:10 - prof. dr hab. Wojciech Morawski (SGH), 100 lat polskiej polityki gospodarczej. Między ciągłością a pokusą drogi na skróty

11:10-12:00 - przerwa kawowa

Aula ks. prof. Józefa Tischnera, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13

12:00-12:25 - dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK, Mozaika polityczna w dobie niepodległości Polski

12:25-12:50 - dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS, Wielka polityka na prowincji: rzecz o systemie sprawowania władzy w latach 1918-1939

12:50-13:15 - dr hab. Marek Mączyński (UJ), Ustrój samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Odzyskanej

13.15-14.15 - przerwa obiadowa

14:15-14:40 - dr hab. Janusz Mierzwa (UJ), Unifikacja, modernizacja, opresja. Przemiany aparatu administracyjnego Drugiej Rzeczypospolitej

14:40-15:05 - dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS, Policja w Drugiej Rzeczypospolitej. Od wzorca samorządowego do modelu państwowego

15:05-15:30 - dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, Stan zagrożenia. Problem bezpieczeństwa wewnętrznego Drugiej Rzeczypospolite

15:30-15:50 przerwa kawowa

15:50-16:15 - dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IH PAN, Separatyzm, dzielnicowość i unifikacja w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Problemy integracji państwa i społeczeństwa po odzyskaniu niepodległości

16:15-16:40 - dr hab. Lech Krzyżanowski (UŚ), Wymiar sprawiedliwości w Drugiej Rzeczypospolitej (1917-1939). Założenia organizacyjne, budowa struktur, funkcjonowanie

16:40-17:05 - dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. USz, Polityka personalna w WP w latach 1918-1939

17:05-18:15 dyskusja

26 października 2018 r.

Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17

9:00-9:25 - prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN), Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej - między tradycją a nowoczesnością

9:25-9:50 - prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG), Polska 1918-1939. Rzeczpospolita wielu wyznań i religii

9:50-10:15 - dr hab. Paweł Grata, prof. UR, Polityka społeczna - budowa i ewolucja systemu

10:15-10:40 - dr hab. Grzegorz Zackiewicz (UwB), Ruch związkowy w Polsce 1918-1939

10:40-11:00 przerwa kawowa

11:00-11:25 - dr hab. Joanna Dufrat (UWr), W okresie powolnej modernizacji. Kobiety w Drugiej Rzeczypospolitej - próba bilansu

11:25-11:50 - dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN, Ewolucja czy rewolucja - przemiany rodziny na ziemiach polskich w I połowie XX wieku

11:50-12:15 - dr hab. Mateusz Rodak (IH PAN), Ubóstwo, bieda, nędza.... Obszary społecznego wykluczenia w Drugiej Rzeczypospolitej

12:15-13:15 przerwa obiadowa

13:15-13:40 - dr hab. Andrzej Szczerski (UJ), Modernizm i państwo. Sztuka i architektura dla Drugiej Rzeczypospolitej

13:40-14:05 - prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan (UJK), Edukacyjne dążenia modernizacyjne i ich efekty w Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie historii szkolnej. "Filozofia zmian"

14:05-14:30 - prof. dr hab. Piotr Hübner (em. UMK), Życie naukowe Drugiej Rzeczypospolitej - rozbudowa nauki akademickiej w warunkach narastającego etatyzmu

14:30-16:00 dyskusja

16:00 - zakończenie konferencjiArtykuł pochodzi z kategorii: Drogi do wolności