Utworzona w 1896 roku w Ełku była pierwszą organizacją chłopów mazurskich.


Do grona jej przywódców założycieli należeli: bracia Hugo i Karol Bahrke, Michał Kajka, Zenon Lewandowski, organem prasowym była początkowo "Gazeta Ludowa", a od 1906 roku "Mazur".

Po odzyskaniu niepodległości zawiesiła działalność.

Reklama

Partia stawiała sobie za cel najważniejszy obronę interesów gospodarczych chłopów poprzez walkę o sprawiedliwy system podatkowy, parcelację majątków państwowych, prawo do korzystania z lasów, obniżenie cen nawozów sztucznych i udział chłopów w organach samorządowych.

Współdziałała w organizacji Mazurskiego Banku   Ludowego w Szczytnie (1910). Partia przyczyniła się do rozbudzenia świadomości narodowej chłopów po przez szeroko zakrojoną akcję oświatową.

Z jej inicjatywy powstawały kółka rolnicze i towarzystwa oświatowe. Upowszechniano polską książkę i prasę.

Zdecydowana walka z germanizacją ściągnęła na działaczy partyjnych prześladowania i szykany ze strony policji.

------

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1999

Artykuł pochodzi z kategorii: Drogi do wolności