14 lutego 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała odezwę do Narodu Polskiego protestując przeciwko "aktowi przemocy", za jaki uznano traktat brzeski z 9 lutego 1918 roku.

Zdjęcie

Rada Regencyjna podczas wizyty w Berlinie /Archiwum Akt Nowych
Rada Regencyjna podczas wizyty w Berlinie
/Archiwum Akt Nowych

W proteście przeciw zawarciu traktatu pokojowego pomiędzy państwami centralnymi a Ukrainą 14 lutego 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła, że odtąd będzie czerpać prawo sprawowania zwierzchniej władzy państwowej opierając się na woli Narodu, wierząc, że Naród pragnie posiadać symbol swej niepodległości i około tego symbolu stanąć zamierza.

Przypomnijmy, że zawarty za plecami Królestwa Polskiego układ oddawał Ukrainie Chełmszczyznę z miastem Chełmem i część Podlasia, a w tajnej klauzuli tego dokumentu Austro-Węgry zobowiązywały się do wyodrębnienia Galicji Wschodniej wraz ze Lwowem i Przemyślem jako osobnego (autonomicznego) kraju koronnego monarchii.

Reklama

Poza tym traktat zawierał obietnicę pomocy militarnej dla Ukraińskiej Republiki Ludowej w zamian za milion ton zboża, które Ukraińcy zobowiązywali się dostarczyć Niemcom i Austro-Węgrom do końca czerwca 1918 roku.

Ostatecznie w wyniku polskich protestów Niemcy i Austro-Węgry zrezygnowały z oddania Ukrainie polskich ziem.


Zdjęcie

/Archiwum Akt Nowych
/Archiwum Akt Nowych


Zdjęcie

/Archiwum Akt Nowych
/Archiwum Akt Nowych

Zdjęcie

/Archiwum Akt Nowych
/Archiwum Akt Nowych


Artykuł pochodzi z kategorii: Drogi do wolności