• Odbudują Pałac Saski?

   Galeria:

   Czy wysadzony przez Niemców w czasie II wojny światowej Pałac Saski zostanie odbudowany? Takie pomysły ma część kandydatów na prezydenta Warszawy. Przypomnijmy, że Pałac Saski został wzniesiony w 1661 roku, kiedy poeta Jan Andrzej Morsztyn w miejscu dworu, fosy i wału Zygmuntowskiego wzniósł barokowy pałac. W 1713 roku pałac zakupił król August II Mocny, który urządził w nim rezydencję królewską z placem i ogrodem wzorowanym na Wersalu. Po śmierci króla w 1763 roku pałac przestał być rezydencją królewską, a jego stan się pogorszył w trakcie powstania kościuszkowskiego. Do 1797 roku pałac był własnością elektorów saskich i znajdowały się tu apartamenty i biura rządowe. W latach 1804-1816 w pałacu mieściło się Liceum Warszawskie. W czasach Królestwa Kongresowego plac przed budynkiem odbywały się musztry i parady wojskowe. Budynek podczas Powstania Listopadowego uległ zniszczeniu i został odbudowany w latach 1838-1842. Wówczas powstały dwa samodzielne budynki z wewnętrznymi dziedzińcami, a główny korpus pałacu został rozebrany. Poprzez wzniesioną wówczas kolumnadę pałac został połączony z pobliskim Ogrodem Saskim. W 1864 r. Pałac Saski zakupiły rosyjskie władze wojskowe. Do 1915 r. mieścił się w nim Zarząd Warszawskiego Okręgu Wojennego. W XX-leciu międzywojennym w Pałacu Saskim znajdował się Sztab Generalny Wojska Polskiego. W 1923 roku przed budynkiem stanął pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, a w 1925 roku pod kolumnadą umieszczono Grób Nieznanego Żołnierza. Plac przed pałacem stał się miejscem, gdzie odbywały się ważne uroczystości państwowe i kościelne.W czasie II wojny światowej Pałac Saski zajmował Wehrmacht, a od 1940 roku plac, przy którym stał został czasowo przemianowany na Adolf Hitler Platz. Z wysadzonego ostatecznie w grudniu 1944 roku ocalały jedynie fragmenty kolumnady z Grobem Nieznanego Żołnierza.

   Zdjęcie:

   Pałac Saski

   Autor:

   Polona
  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 17
  • Reklama