• 75. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie

   Galeria:

   19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w warszawskim getcie - pierwsza akcja zbrojna o takiej skali podjęta przez polskie organizacje podziemne przeciwko niemieckiemu okupantowi. Powstanie wybuchło, gdy Heinrich Himmler zarządził akcję likwidacji getta. Wydarzenie uznawane jest przez naród żydowski za jedno z najważniejszych w jego historii.

   Zdjęcie:

   Plan getta warszawskiego, listopad 1942 rok; Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2,s. 299

   Źródło:

   Archiwum Akt Nowych

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 3
  • Reklama