• 75. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie

   Galeria:

   19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w warszawskim getcie - pierwsza akcja zbrojna o takiej skali podjęta przez polskie organizacje podziemne przeciwko niemieckiemu okupantowi. Powstanie wybuchło, gdy Heinrich Himmler zarządził akcję likwidacji getta. Wydarzenie uznawane jest przez naród żydowski za jedno z najważniejszych w jego historii.

   Zdjęcie:

   Komunikaty Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu; Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 320-322

   Źródło:

   Archiwum Akt Nowych

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 2
  • Reklama