• Dożynki w PRL

   Galeria:

   Dożynki w PRL obchodzono hucznie, tłumnie i na ludowo. Po wojnie były one organizowane przez władze, w celach propagandowych. Szczególnie uroczystą oprawę miały Dożynki Centralne odbywające się przeważnie na stadionach. Przedstawiciele wsi meldowali gospodarzowi dożynek - I sekretarzowi KC PZPR - o zakończeniu żniw. Wręczali mu bochen chleba z nowej mąki. Dożynkom towarzyszyły pochody, występy zespołów regionalnych i sportowych oraz festyny.

   Zdjęcie:

   Centralne Dożynki w Warszawie 1958. Dzieci z dekoracjami dożynkowymi obserwujące pochód

   Źródło:

   Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 31
  • Reklama