• II Brygada Legionów w Karpatach

   Galeria:

   II Brygada Legionów Polskich nazywana jest Karpacką od miejsca pierwszych walk. Zyskała też miano Żelaznej Brygady jako wyraz szacunku dla jej wartości bojowej. Formalnie została utworzona w 1915 roku - rozkaz jej sformowania wydał 16 marca tego roku komendant Legionów Polskich gen. Karol Trzaska-Durski, a potwierdził jej utworzenie rozkaz Komendy Legionów z 8 maja 1915. Zalążkiem II Brygady Legionów były oddziały powstałe kilka miesięcy wcześniej - 2 i 3 pułk piechoty. Mimo że na przełomie sierpnia i września były jeszcze w fazie organizacyjnej, na początku października skierowano je na front w Karpatach Wschodnich. 2 pułkiem dowodził płk Zygmunt Zieliński, a 3 płk - ppłk Józef Haller. Dołączyły do nich 2 szwadron kawalerii rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza, 3 szwadron kawalerii rtm. Jana Brzezińskiego oraz służby pomocnicze. 26 listopada 1914 r. utworzono dwie grupy bojowe - pierwsza pod dowództwem gen.Trzaski-Durskiego została przerzucona na Węgry, a następnie przeniesiono ją na Bukowinę, gdzie wsławiła się zdobyciem 22 stycznia głównego punktu oporu Rosjan na tym terenie - Kirlibaby. Druga grupa pod dowództwem ppłk Hallera pozostała w rejonie Rafajłowej. W styczniu 1915 toczyła ciężkie walki pod Zieloną i Rafajłową, Dowódcą II Brygady był najpierw austriacki płk Ferdynand Küttner (23.04.1915 - 12.07.1916), a potem pułkownik Józef Haller (13.07.1916 - lutego 1918).

   Zdjęcie:

   Kampania Karpacka II Brygady Legionów Polskich; n/z Oddział w Rafajlowej przed odjazdem pod Mołotków, 1914 rok

   Autor:

   reprodukcja: Piotr Mecik

   Źródło:

   Agencja FORUM

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 21
  • Reklama