• II RP - województwo stanisławowskie

   Stryj, Gmach Stowarzyszenia "Sokol"

   • Turka - stacja kolejowa
   • Turka - panorama miasta od strony rzeki Stryj i wiaduktu kolejowego
   • Stryj, sąd powiatowy przy ulicy 3 Maja
   • Stryj - ulica hrabiego Potockiego na przedwojennej pocztówce
   • Stryj, Gmach Stowarzyszenia "Sokol"
   • Stryj, Rynek w dzień targowy
   • Stryj - obóz wypoczynkowy w Zełemiance Ubezpieczalni Społecznej
   • Stryj - Święto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
   • Stryj. Polska Bursa Rzemieślnicza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1930
   • Stryj - budynek przystani kajakowej. Na przodzie widoczny F. Reiter w rowerze-kajaku własnej konstrukcji
   • Skole. Obóz Przysposobienia Wojskowego
   • Skole. Ulica Piłsudskiego
   • Skole. Cerkiew Przemienienia Chrystusa Króla
   • Skole - stacja kolejowa, 1931
   • Skole - tartak, wyładunek drągów, 1937
   • Skole. Panorama miejscowości
   • Peczeniżyn. Mieszkańcy na rynku
   • Nadwórna, 1920 r. Widok ogólny. Stara pocztówka
   • Nadwórna, 1920 r. Ratusz. Stara pocztówka
   • Nadwórna, 1920 r. Ulica Stanisławowska. Stara pocztówka
  • II RP - województwo stanisławowskie

   Galeria:

   Województwo stanisławowskie zostało utworzone 23 grudnia 1920 r. Zajmowało powierzchnię 18 368 km kw. Od strony południowej graniczyło z Rumunią, a na południowym zachodzie - z Czechosłowacją. W 1931 r. wyłączono z niego powiat turczyński, który przeszedł do woj. lwowskiego. Stolicą województwa był Stanisławów. Według spisu z 1931 r. województwo liczyło 1 480 300 mieszkańców. Pod względem narodowości przeważali Ukraińcy (47 proc.), Polacy stanowili 23 proc., Rusini 21 proc., Żydzi 8 proc., Niemcy 1 proc. W górnej części Prutu w Czarnohorze i we wschodniej części Gorganów mieszkali Huculi (grupa etniczna górali pochodzenia rusińskiego i wołoskiego). II wojna światowa oznaczała koniec istnienia województwa stanisławowskiego. Jeszcze podczas kampanii wrześniowej przez te tereny Polacy uciekali do Rumunii. Po agresji sowieckiej most w Kutach przekroczył ostatni prezydent II Rzeczypospolitej, Ignacy Mościcki. Na mocy postanowień jałtańskich województwo stanisławowskie znalazło się w granicach ukraińskiej SRR. Nastąpiły przymusowe, masowe deportacje ludności polskiej na ziemie zachodnie. W 1962r. podczas obchodów 300-lecia Stanisławowa władze ukraińskie przemianowały nazwę miasta na Iwano-Frankowsk. Obecnie cały obszar województwa stanisławowskiego znajduje sie na terenie Ukrainy. Zobacz także zdjęcia z województwa poleskiego i wołyńskiego

   Zdjęcie:

   Stryj, Gmach Stowarzyszenia "Sokol"

   Autor:

   reprodukcja z archiwum

   Źródło:

   Agencja FORUM

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 17
  • Reklama