• Nieznane zdjęcia Armii Andersa

   Galeria:

   Album "Armia Andersa w obiektywie i zbiorach płk. Leona Wacława Koca", będący częścią spuścizny płk. Leona Koca, zawiera niepublikowane dotąd, bezcenne fotografie. Przedstawiają one historię tworzenia się Armii Polskiej w Związku Sowieckim i na Wschodzie (nazywanej od nazwiska dowódcy Armią Andersa).

   Zdjęcie:

   Wizytacja gen. Władysława Andersa, Guzar VII 1942 r. AAN, Akta Leona Wacława Koca, sygn. 22.

   Źródło:

   Archiwum Akt Nowych

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 19
  • Reklama