• Ostatni Zjazd PZPR

   Galeria:

   W dniach 27-30 stycznia 1990 roku w Sali Kongresowej w Warszawie odbyły się obrady XI - ostatniego Zjazdu PZPR, podczas którego podjęto uchwałę o zakończeniu działalności partii. Po obradach zjazdu ostatni I sekretarz KC PZPR Mieczysław Rakowski powiedział historyczne słowa: "Obecność PZPR w życiu narodu i kraju traktujemy jako zakończoną. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić". PZPR przestała istnieć po ponad 40 latach (powstała w 1948 r. z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej). Prawie 1200 delegatów opowiedziało się za przekształceniem ostatniego Zjazdu PZPR w kongres założycielski Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP). Przewodniczącym Rady Naczelnej nowego ugrupowania został Aleksander Kwaśniewski , a sekretarzem generalnym Leszek Miller. Podczas zjazdu podjęto też decyzję, że cały majątek PZPR zostanie przekazany SdRP. Ostatni Zjazd PZPR zabezpieczały znaczne siły milicji, które pod Pałacem Kultury i Nauki brały udział w starciach z grupą kilkuset demonstrantów m.in. z Federacji Młodzieży Walczącej i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Milicja brutalnie rozpędziła ludzi także na Dworcu Centralnym. Od stycznia 1990, kiedy upadek PZPR był prawie pewny, w całym kraju rozpoczęły się społeczne okupacje budynków partyjnych, które miały na celu uniemożliwienie rozkradania mienia partyjnego oraz niszczenia lub wynoszenia archiwów PZPR. Stenogramy posiedzeń PZPR zostały jednak zniszczone już w 1989 roku na zlecenie Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Na początku lat 90. toczyło się w tej sprawie postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, później, ze względów formalnych, umorzone.

   Zdjęcie:

   Otwarcie XI Zjazdu PZPR, n/z prezydent Wojciech Jaruzelski, I sekretarz KC PZPR Mieczysław Rakowski, Mikołaj Kozakiewicz, minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak

   Źródło:

   AFP

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 167
  • Reklama