• Polski przemysł naftowy

   Galeria:

   "Polska (a precyzyjniej: ziemie polskie pod zaborem austriackim) zajmowały niegdyś pośród naftowych potęg miejsce, przynależne dziś gigantom spod znaku OPEC. Czasy stosunkowo nieodległe: sprzed stulecia. Nastałe po półwiecznym okresie budowania potęgi - od zera, od niczego. Względnie: od płytkich, naturalnych zagłębień w ziemi podgorlickich wsi, gdzie wszystko (wbrew stereotypom, ukształtowanym w PRL-owskiej historiografii) tak naprawdę się zaczęło.
   Choć bowiem za początek polskiego (a i światowego) przemysłu naftowego uważa się uruchomienie przez Ignacego Łukasiewicza kopalni w Bóbrce, położonej między Krosnem a Duklą, to w istocie przemyślane górnictwo, celem którego było wydobywanie oleju skalnego, zainicjowano co najmniej dwa lata wcześniej w Sękowej koło Gorlic."

   Przeczytaj artykuł: Kiedy Polska była nafciarską potęgą

   Zdjęcie:

   Pracownicy kopalni gazu obok nowego odwiertu, okolice Borysławia, lata 20.

   Autor:

   Marek Zajdler

   Źródło:

   East News

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 71
  • Reklama