• "Przesłanki wprowadzenia stanu wojennego w PRL, jego podstawy prawne i międzynarodowe uwarunkowania

   Galeria:

   Archiwum Akt Nowych opublikowało poufne opracowanie dokumentu"Przesłanki wprowadzenia stanu wojennego w PRL, jego podstawy prawne i międzynarodowe uwarunkowania" (AAN, PZPR KC w Warszawie, sygn. XXXVI-2, s. 142 - 150)

   Zdjęcie:

   "Przesłanki wprowadzenia stanu wojennego w PRL"

   Źródło:

   Archiwum Akt Nowych

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 2
  • Reklama