• Przysięga Armii Polskiej we Francji (1918 r.)

   Galeria:

   22 czerwca 1918 r. Armia Polska we Francji złożyła przysięgę i otrzymała sztandar. "Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym, w Trójcy Świętej Jedynym, na
   wierność Ojczyźnie mojej, Polsce jednej i niepodzielnej; przysięgam, iż gotów jestem
   życie oddać za świętą sprawę jej zjednoczenia i wyzwolenia, bronić sztandaru mego do ostatniej kropli krwi, dochować karności i posłuszeństwa mojej zwierzchności wojskowej, a całem postępowaniem mojem strzec honoru żołnierza polskiego.
   Tak mi Panie Boże dopomóż!" - brzmiała rota przysięgi, wypowiedzianej na polach francuskiej Szampanii.

   Zdjęcie:

   Przysięga Armii Polskiej we Francji - 22 czerwca 1918 r.

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 1
  • Reklama