• Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich

   Galeria:

   12 kwietnia 1940 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o formowaniu w Syrii Brygady Strzelców Karpackich pod dowództwem płk. Stanisława Kopańskiego. Działania w celu stworzenia polskiej jednostki wojskowej przy Francuskiej Armii Lewantu w Syrii Sikorski podejmował już w grudniu 1939 r. Bazą organizowania brygady był obóz wojskowy w Homs. Brygada była formowana z ewakuowanych żołnierzy polskich, internowanych w Rumunii i na Węgrzech oraz przedzierających się z okupowanej Polski ochotników. Jednostka składała się z dwóch pułków piechoty (po dwa bataliony), dywizjonu artylerii, dywizjonu rozpoznawczego, kompanii saperów, kompanii łączności, oddziału sanitarnego i niezbędnych służb. Po kapitulacji Francji dowódca brygady gen. Stanisław Kopański przeszedł z podległymi sobie oddziałami z Syrii do Palestyny, tak aby znalazły się tam pod dowództwem brytyjskim. Brygada trafiła do miejscowości Samekh na terytorium Palestyny, a potem do obozu w Latrun, gdzie otrzymała nowe uzbrojenie i wyposażenie brytyjskie oraz została przeszkolona. W październiku 1940 część oddziałów brygady skierowano do Egiptu, gdzie w rejonie Aleksandrii rozbudowała pozycje obronne, a także osłaniała linie komunikacyjne oraz pilnowała obozów jenieckich. 12 stycznia 1941 r. brygada została zreorganizowana według założeń brytyjskich, otrzymując nazwę Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. W sierpniu 1941 r. została przerzucona do otoczonego przez nieprzyjaciela Tobruku, gdzie broniła się od 19 sierpnia do 12 grudnia 1941 roku. Polscy żołnierze objęli najtrudniejszy odcinek obrony położony naprzeciw wzgórza zajętego przez doborowe oddziały Afrika Korps pod wodzą gen. Erwina Rommla. Utrzymali go przez cztery miesiące, a potem wzięli udział w przerwaniu okrążenia. To wtedy brygada zyskała wśród Niemców nazwę „Szczurów Tobruku”. W kolejnych miesiącach wspierała ofensywę brytyjską na sprzymierzone wojska niemiecko-włoskie, uczestnicząc w bataliach pod Akromą, Gazalą i Bardiją. W maju 1942 roku SBSK została włączona do 2. Korpusu Polskiego.

   Zdjęcie:

   Środkowy Wschód, przemarsz żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich

   Autor:

   KARTA

   Źródło:

   Agencja FORUM

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 105
  • Reklama