• Strajk w Stoczni Gdańskiej - sierpień 1980

   Galeria:

   Latem 1980 r. wybuchła fala strajków, które doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w obronie Anny Walentynowicz, suwnicowej zwolnionej z pracy za działalność opozycyjną. Strajk w Gdańsku zorganizowali działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża - opozycyjnej, nielegalnej organizacji utworzonej w 1978 r. Zaplanował go i przygotował Bogdan Borusewicz, a rozpoczęli związani z WZZ robotnicy: Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński. Wkrótce w stoczni pojawił się też Lech Wałęsa, zwolniony z pracy w 1976 r. Stanął na czele strajku. Strajkujący żądali m.in. powstania niezależnych i samorządnych związków zawodowych i poprawy warunków bytowych. Domagali się przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy. Następnego dnia strajk rozszerzył się na inne zakłady Trójmiasta. 16 sierpnia strajk omal się nie zakończył, ponieważ dyrektor stoczni Klemens Gniech zgodził się na spełnienie początkowych postulatów: przywrócenie do pracy Walentynowicz i Wałęsy, podwyżkę płac dla każdego zatrudnionego, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 r., gwarancje nietykalności dla strajkujących. Wałęsa ogłosił wtedy koniec strajku. Rozchodzących się już na polecenie Wałęsy stoczniowców zatrzymały Anna Walentynowicz i Alina Pieńkowska. W nocy z 16 na 17 sierpnia powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), którego przewodniczącym został Lech Wałęsa. Oprócz Wałęsy w skład prezydium MKS weszli także Andrzej Kołodziej i Bogdan Lis, a członkami MKS zostali: Lech Bądkowski, Wojciech Gruszewski, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kwiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pieńkowska, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz i Florian Wiśniewski. 17 sierpnia spisano listę 21 postulatów wobec władz PRL. Stała się ona przedmiotem negocjacji ze stroną rządową. Ks. Henryk Jankowski z gdańskiej parafii św. Brygidy 17 sierpnia odprawił w stoczni pierwszą mszę św. Zbiorowe modlitwy stały się zwyczajem w protestującej stoczni. Jej bramy tonęły w kwiatach; wywieszono narodowe flagi i portrety papieża Jana Pawła II. Dla strajkujących grali artyści. W stoczni wydawano niezależny biuletyn, drukowano ulotki. Na żądanie MKS w Trójmieście wprowadzono prohibicję. 23 sierpnia wicepremier Mieczysław Jagielski zaczął rozmowy ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej. 31 sierpnia w sali BHP Wałęsa i Jagielski podpisali porozumienie. MKS deklarował zakończenie trwającego dwa tygodnie strajku. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Podpisanie porozumień w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian 1989 roku.

   Zdjęcie:

   Strajk w stoczni im. Lenina w Gdansku

   Autor:

   Chris Niedenthal

   Źródło:

   Agencja FORUM

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 120
  • Reklama