• Tak żegnano Michała Drzymałę

   Galeria:

   25 kwietnia 1937 r. w Grabównie w wieku 80 lat zmarł Michał Drzymała, symbol chłopskiego przywiązania do polskiej ziemi i walki z germanizacją. Udało mu się przechytrzyć pruskich urzędników, z którymi w latach 1904-1909 walczył o prawo do budowy domu na działce kupionej w Podgradowicach. Ustawa z 1904 r. zakazywała Polakom postawienia domu na nowo zakupionym gruncie. Gdy Drzymała nie uzyskał pozwolenia, kupił za 350 marek używany wóz cyrkowy, w którym zamieszkał z rodziną. Władze pruskie chciały ten wóz usunąć, przekonując, iż stojący w jednym miejscu przez ponad 24 godziny wóz jest domem. W tej sytuacji Drzymała codziennie przesuwał swój dom o kilka metrów, argumentując, że pojazd ruchomy nie podlegał przepisom prawa budowlanego. W 1908 r. fabryka powozów w Poznaniu przekazała mu nowy, ocieplany wóz, zakupiony ze składek społeczeństwa. Niemieckie władze zarekwirowały mu ten wóz, Drzymała przeniósł się więc do ziemianki. Gdy i ziemiankę zburzono ze względu na naruszenie przepisów przeciwpożarowych, chłop był zmuszony do sprzedaży kupionej parceli. Wyjechał do zaboru austriackiego i tam nabył inną działkę ze starym domem, na remont którego niepotrzebna była zgoda urzędników. W czasie I wojny światowej zapomniano o Drzymale. Po wojnie II RP przypomniała sobie o chłopie-bohaterze - odnaleziono go żyjącego w biedzie, przyznano rentę i gospodarstwo rolne w Grabównie (powiat wyrzyski). Po jego śmierci żaden z niemieckich zakładów stolarskich w Wyrzysku nie chciał wykonać trumny. Podjął się tego miejscowy, polski zakład meblarski E. Zehnera. 29 kwietnia 1937 r. Drzymała został pochowany z honorami na cmentarzu parafialnym w Miasteczku Krajeńskim. Pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną. W imieniu prezydenta wicewojewoda odznaczył Drzymałę pośmiertnie orderem Polonia Restituta. Na jego grobie umieszczono napis: "Michał Drzymała - bohater narodowy".

   Zdjęcie:

   Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu. Naczelnik Kazimierz Motyliński, prezydent Bydgoszczy Leon Barciszewski, poseł Leon Surzyński, generał Jan Chmurowicz, wicewojewoda poznański Tadeusz Walicki, kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego Jan Jakóbiec, starosta wyrzyski Ludwik Muzyczka (stoi trochę głębiej z ciemnym wąsem), obok niego ksiądz Feliks Niedbał.

   Źródło:

   Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 31
  • Reklama