• To był IV rozbiór Polski

   Galeria:

   23 sierpnia mija 75. rocznica porozumienia szefów dyplomacji hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego. Pakt został podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw - Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy występowali w imieniu swoich przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Oba totalitarne państwa dokonały w nim podział Europy Środkowej i Wschodniej w roku 1939. Pakt miał olbrzymie znaczenie dla obu przywódców. Hitlerowi zabezpieczał front wschodni w planowanej przez niego wojnie i atak na Polskę. Stalin zaś powiększał w ten sposób strefę wpływów komunizmu. Według porozumienia z 23 sierpnia 1939 na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR zostały rozgraniczone wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.

   Zdjęcie:

   23.08.1939 - podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy sowiecką Rosją i III Rzeszą, zwanego paktem Ribbentrop-Mołotow. Fot. AFP

   Źródło:

   AFP

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 59
  • Reklama