• Twórcy Niepodległej na zdjęciach

   Galeria:

   Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty - to oni, mimo wszelkich różnic ideowych, stawiali sobie za cel pierwszoplanowy Polskę niepodległą. Reprezentowane przez nich obozy polityczne obierały różne drogi odzyskania wolności i w sposób odmienny sobie ową niepodległość wyobrażały.
   W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Archiwum Akt Nowych uruchomiło specjalny portal "Twórcy niepodległości".

   Zdjęcie:

   List Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego z 21 XII 1918 roku w sprawie jednolitej reprezentacji państwa polskiego w rozmowach z ententą; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 2223

   Źródło:

   Archiwum Akt Nowych

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 4
  • Reklama