• Twórcy Niepodległej na zdjęciach

   Galeria:

   Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty - to oni, mimo wszelkich różnic ideowych, stawiali sobie za cel pierwszoplanowy Polskę niepodległą. Reprezentowane przez nich obozy polityczne obierały różne drogi odzyskania wolności i w sposób odmienny sobie ową niepodległość wyobrażały.
   W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Archiwum Akt Nowych uruchomiło specjalny portal "Twórcy niepodległości".

   Zdjęcie:

   Akt powołania rządu Wincentego Witosa przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 28 maja 1923 r.; AAN, Prezydium Rady Ministrów w Warszawie, sygn. 2–7, t. 13, s. 1

   Źródło:

   Archiwum Akt Nowych

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 3
  • Reklama