• Twórcy Niepodległej na zdjęciach

   Galeria:

   Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty - to oni, mimo wszelkich różnic ideowych, stawiali sobie za cel pierwszoplanowy Polskę niepodległą. Reprezentowane przez nich obozy polityczne obierały różne drogi odzyskania wolności i w sposób odmienny sobie ową niepodległość wyobrażały.
   W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Archiwum Akt Nowych uruchomiło specjalny portal "Twórcy niepodległości".

   Zdjęcie:

   List Wincentego Witosa do Władysława Sikorskiego, 11 stycznia 1936 r.; AAN, Akta Władysława Sikorskiego, sygn. 169

   Źródło:

   Archiwum Akt Nowych

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 3
  • Reklama