• Unikatowe zbiory z El Paso przekazane do zasobu Archiwum Akt Nowych

   Galeria:

   Do zasobu AAN zostało przekazane archiwum prof. Zbigniewa Kruszewskiego, czołowej postaci Polonii amerykańskiej w El Paso w Teksasie oraz zbiory polskich oficerów z armii amerykańskiej, walczących w Korei i Wietnamie. Ten niezwykle cenny zbiór stanowi bogate źródło wiedzy dla historyków na temat emigracji polskiej. Jest to pierwszy zbiór w narodowym zasobie archiwalnym z tak dalekiego regionu. Tego typu archiwalia trafiają do Polski niezwykle rzadko. Trzon archiwaliów to prywatna spuścizna prof. Zbigniewa Kruszewskiego, dotycząca jego działalności w środowisku emigracyjnym i polonijnym w Stanach Zjednoczonych –korespondencja oraz dokumentacja Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz na polu naukowym - notatki, opracowania, artykuły naukowe, jak również zbiór atlasów, map i przewodników USA. Na wspomniane archiwalia składają się także dokumenty osobiste pułkownika Franciszka Kajęckiego i Józefa Ostrowidzkiego – żołnierzy polskiego pochodzenia walczących w Korei i Wietnamie w szeregach 2 pułku Armii Amerykańskiej. Są to fotografie, dokumenty osobiste, pamiątki wojskowe, bardzo bogata korespondencja przedstawiająca funkcjonowanie organizacji społeczno-politycznych i wydawnictw na emigracji. W przekazywanej spuściźnie archiwalnej znajdują się również książki o tematyce politycznej i wojskowej, materiały dotyczące Akademii Wojskowej w West Point – dwie księgi pamiątkowe, skrypty szkoleniowe oraz mundury polowe i galowe Armii Amerykańskiej, które zostaną przekazane do Muzeum Wojska Polskiego. Przekazane materiały wzbogacają zasób archiwalny działaczy polonijnych zgromadzony w Archiwum Społecznym Archiwum Akt Nowych przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   Zdjęcie:

   Unikatowe zbiory z El Paso w Teksasie przekazane do zasobu Archiwum Akt Nowych

   Źródło:

   Archiwum Akt Nowych

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 1
  • Reklama