• Wileńskie kaziuki

   Galeria:

   Od 400 lat w dniu św. Kazimierza - 4 marca, w Wilnie organizowane są kaziuki - słynne jarmarki odpustowe. Ich tradycja wywodzi się od patrona Litwy (a także historycznego patrona Polski), św. Kazimierza, polskiego królewicza, syna Kazimierza IV Jagiellończyka. Kaziuki odbywały się na Placu Katedralnym, a od 1901 roku na Placu Łukiskim. Towarzyszyły im pochody na czele z kuglarzami i przebierańcami. W okresie międzywojennym pochód otwierał przebrany za św. Kazimierza wilnianin. Na jarmarku sprzedawano m.in. kolorowe palmy wileńskie i serca z piernika

   Zdjęcie:

   Jarmark odpustowy w dniu św. Kazimierza tzw. Kaziuki na rynku Łukiszki (placu Łukiskim) w Wilnie. Mężczyźni wracający z jarmarku z zakupionymi baliami na głowach, 1931

   Źródło:

   Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 18
  • Reklama