• Wileńskie kaziuki

   Galeria:

   Od 400 lat w dniu św. Kazimierza - 4 marca, w Wilnie organizowane są kaziuki - słynne jarmarki odpustowe. Ich tradycja wywodzi się od patrona Litwy (a także historycznego patrona Polski), św. Kazimierza, polskiego królewicza, syna Kazimierza IV Jagiellończyka. Kaziuki odbywały się na Placu Katedralnym, a od 1901 roku na Placu Łukiskim. Towarzyszyły im pochody na czele z kuglarzami i przebierańcami. W okresie międzywojennym pochód otwierał przebrany za św. Kazimierza wilnianin. Na jarmarku sprzedawano m.in. kolorowe palmy wileńskie i serca z piernika

   Zdjęcie:

   Kaziuki w Wilnie, lata 30.

   Autor:

   repr. Janusz Fila

   Źródło:

   Agencja FORUM

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 20
  • Reklama