• Hanna Suchocka - pierwsza w Polsce kobieta-premier

   Galeria:

   11 lipca 1992 roku Sejm powołał rząd Hanny Suchockiej (Unia Demokratyczna), która jako pierwsza kobieta w historii Polski, objęła stanowisko premiera. Jej gabinet powstał po niepowodzeniu misji utworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka. Rząd Suchockiej był koalicją aż siedmiu partii. Kadencja pani premier trwała trochę dłużej niż rok - do października 1993 roku. NSZZ "Solidarność" zgłosiła wotum nieufności. O odwołaniu premier Suchockiej zadecydował jeden głos.

   Zdjęcie:

   Warszawa, 09.07.1992, Hanna Suchocka desygnowana na stanowisko premiera - pierwsza konferencja prasowa

   Autor:

   Krzysztof Wójcik

   Źródło:

   Agencja FORUM

  • Oceń zdjęcie z galerii

   Ocen: 144
  • Reklama